Facebook
Gå til innholdet
Lukk

Faglig frokostblanding

- Når våre studenter kommer ut i barnehagene må de vite hva de kommer til.


Et nytt tilbud til lærerne på DMMH tar utgangspunkt i erfaringer fra REKOM-ordningen, (Regional ordning for kompetanseutvikling i barnehagene).

Rekom-ordningen

REKOM er et trepartsamarbeid mellom barnehageeier, ansatte i barnehager og universitets- og høgskolesektoren (UH-sektoren). Målet med ordningen er todelt:

  • Barnehagenes kompetanse utvikles med utgangspunkt i den enkelte barnehages behov, og i nært samarbeid med UH og barnehageeier.
  • UH-sektoren, som likeverdig samskapingspartner, formidler kunnskap tilbake til UH for å utvikle en praksisnær utdanning for fremtidige barnehagelærere.

- Samarbeidet skal forbedre praksisen i barnehager- og skoler, og videreutvikle lærerutdanningene. Det skal også bidra til at kompetansetiltakene blir forskningsbaserte, praksisrettet og relevante, forteller Ingunn Elder som sammen med Kris Kalkman, Anne-Lise Holmvik og Marianne Schram er ansvarlig for det nye tilbudet.

ingunn-elder-var-23-a
- Vi må ta med erfaringer fra REKOM tilbake til alle lærerne slik at studentene våre er oppdatert i den praksisen de skal ut i, sier Ingunn Elder fra DMMH. 

Målet med Faglig frokostblanding er å dele kunnskap og erfaringer fra REKOM-arbeidet.

- Gjennom REKOM får vi oppdatert kunnskap om hvordan organisasjoner utvikler seg, sier Elder. - Det ligger en forpliktelse i å delta i REKOM- arbeidet. Vi må ta med det vi lærer om barnehagene tilbake til undervisningen. Når studentene våre er ferdige og vi sender dem ut i jobb skal de vite hva de kommer til. 

Muligheter for stipend

Faglig frokostblanding er en måte å ta med denne kunnskapen direkte til lærerne som underviser på høgskolen.

DMMH er tungt til stede i REKOM-arbeidet i regionen, til sammen er høgskolen tilknyttet nesten 400 barnehager. Men ikke alle lærere har erfaring med REKOM-arbeid. Arbeidsgruppa håper på å få i stand en stipendordning der lærere kan bli med kollegaer ut i barnehagene for å observere hvordan barnehagene driver utviklingsarbeid.

- Basert på behov som kommer fram i REKOM-samarbeidet håper vi også på å kunne utvikle relevante etter- og videreutdanninger for ansatte i barnehagene, sier Elder.

Faglig frokostblanding arrangeres på Stua kl. 8.00 - 9.00 hver første torsdag i måneden. Første samling er 20. april og tema er UHs rolle i REKOM. Anne Kirsti Welde fra Trondheim kommune, og styrer Marit E.S. Haugen fra Skage barnehage vil dele sine erfaringer fra å bygge en lærende organisasjon i samarbeid med DMMH.
Publisert: 12.04.2023 00:00
Ønsker du mer informasjon om dette temaet? Kontakt en av våre eksperter