Facebook
Gå til innholdet
Lukk

Fengslende musikk ved DMMH

Master i barnekultur og kunstpedagogikk fikk besøk av Bente Almås fra Norges Musikkhøgskole, som sammen med en domfelt fortalte om musikkens betydning for innsatte i fengsler.
Noen undervisningstimer setter sterke spor. Masterstudentene ble tydelig berørt av møtet med Bente Almås og den domfelte. 

Almås er pedagog, musikkterapeut og kulturarbeider og har jobbet med koblingen musikk og fengsel siden 2011.
musikkterapeut-bente-almas-fra-norges-musikkhogskole-gjesteforelser-pa-masterutdanningen-ved-dmmh
Musikkterapeut Bente Almås fra Norges Musikkhøgskole gjesteforeleser på masterutdanningen ved DMMH. 

Gjennom prosjektet "Musikk i fengsel" arranger hun en ukes lang workshop sammen med masterstudenter fra Musikkhøgskolen og innsatte fra flere fengsler. I prosjektet inngår også minikonserter med studentene og tradisjonelle konserter med innsatte. Til nå har det blitt over 350 fengselskonserter og over 400 studenter har vært med. 

Et av samfunnsoppdragene til Musikkhøsgkolen er å arrangere konserter for ulike målgrupper, forteller Almås.

- DMMH har også et samfunnsoppdrag, sier dosent Morten Sæther ved DMMH. Han mener forelesningen er særlig relevant for våre masterstudenter i barnekultur og kunstpedagogikk fordi de representerer et vidt felt.

- Våre studenter kommer blant annet fra områder som musikk, teater, og litteratur. Det er en bredt sammensatt gruppe om selv jobber ute i kulturfeltet som kunstnere, kulturpedagoger og kulturarbeidere i barnehager, kunstmuseum, skoler, det frivillige kulturlivet og mange flere steder. Masteren supplerer UtdanningsNorge med kunnskap som er viktig for alle.

- Du kan ikke lese deg til et grunnleggende menneskesyn, sier Almås. Deltakelsen i prosjektet har også blitt viktig for musikkstudentene. For disse kan det være et dilemma å dele musikken, det fineste de vet, med mennesker som er skyldig i grove forbrytelser. De må ta en diskusjon med seg selv. Noen insisterer på å bli med i prosjektet i årevis. Almås mener at grunnleggende verdier innenfor pedagogikken, som menneskesyn, undring og dilemmaer, best blir forstått i møte med andre mennesker.

- Å få en annen rolle, å ikke bli sett på som innsatt, men som menneske, er viktig, fortsetter Almås. - Denne typen møter gjør at man lettere kan komme seg videre i livet og finne en annen vei.

- Det eneste vi ønsker er å kjenne på et snev av normalitet, det er veldig monotont å sitte i fengsel, sier den domfelte. Han spiller bass i fengselsbandet House of Stone og er ofte med Almås for å fortelle om prosjektet. Den domfelte hadde bare holdt på med musikk hjemme i stua da han kastet seg ut i det.

- Når du sitter i fengsel er det viktig å delta på det som foregår, sier han. - Mestringsfølelsen og selvtilliten kommer etterhvert, men det aller viktigste er følelsen av å ta del i et fellesskap. Mange av oss har vært mye alene opp gjennom livet. 

Musikerne er stolte av å mestre noe sammen og nevner blant annet fremtidshåp, og et glimt av det sivile samfunnet som viktig for dem.

Når vi spiller og deler blir musikken større, sier Sæther.

 - Opplevelsen av å spille sammen blir større når man spiller sammen med profesjonelle musikere. Det gir et løft å spille sammen med dyktige musikere. Det vi deler sammen blir større enn talespråket og går rett til hjertet. 
Publisert: 16.09.2020 00:00
Ønsker du mer informasjon om dette temaet? Kontakt en av våre eksperter