Facebook
Gå til innholdet
Lukk

FNs bærekraftsmål

Bærekraftsmålene, Universitets- og høgskoleloven og Rammeplanen for barnehagene styrer DMMHs arbeid med å bidra til en bærekraftig utvikling.
FNs bærekraftsmål
Universitets- og høgskoleloven spesifiserer at et av formålene med norske universiteter og høyskoler, på lik linje med utdanning, forskning og formidling, er å bidra til en miljømessig, sosialt og økonomisk bærekraftig utvikling (§1-1 d). 

I rammeplanen for barnehagen står det at "Barna skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen. Bærekraftig utvikling omfatter natur, økonomi og sosiale forhold og er en forutsetning for å ta vare på livet på jorden slik vi kjenner det. Barnehagen har derfor en viktig oppgave i å fremme verdier, holdninger og praksis for mer bærekraftige samfunn."

Videre sier rammeplanen at "Bærekraftig utvikling handler om at mennesker som lever i dag, får dekket sine grunnleggende behov uten å ødelegge fremtidige generasjoners mulighet til å dekke sine. Det handler om å tenke og handle lokalt, nasjonalt og globalt. Barnehagen skal bidra til at barna kan forstå at dagens handlinger har konsekvenser for fremtiden"Publisert: 09.09.2021 10:34
Ønsker du mer informasjon om dette temaet? Kontakt en av våre eksperter