Facebook
Gå til innholdet
Lukk

FNs barnekonvensjon 30 år - Gratulerer med dagen!

En fersk studie, fra Nasjonalt kunnskapssenter for vold og traumatiske stress (NKVTS), viser at vi i Norge ikke gjør nok for barn som lever i utsatte livssituasjoner.
1 av 5 barn har opplevd minst en form for vold i oppveksten, og hele 56 % av de voldsutsatte barna har aldri fortalt dette til noen. Bare 1 av 5 barn har fått hjelp av kommunenes hjelpeapparat. 

Ansatte i barnehagen er i en sentral posisjon til å observere barns omsorgs – og livssituasjon. I følge Rammeplanen for barnehagen skal ansatte ha et bevisst forhold til at barn kan være utsatt for omsorgssvikt, vold og seksuelle overgrep. De skal videre kunne forebygge og oppdage. 

På DMMH tar vi barns rett til beskyttelse på alvor gjennom våre temauker med fokus på vold og overgrep hvert år. Gjennom forelesninger, gruppearbeid og ferdighetstrening i tverrfaglig samarbeid får studentene ny kunnskap, utvikler ferdigheter og handlingskompetanse. Det er barnekonvensjonen som legger grunnlaget for lovverket som skal beskytte barn og den skal minne oss på at barns rettigheter i samfunnet alltid skal settes i fokus. 

Barns rett til beskyttelse kommer ikke av seg selv, alle som arbeider med barn må stå sammen i dette arbeidet. Hurra for FNs barnekonvensjon, la den leve og ikke minst utvikle seg til det beste for barn!

(Tekst: Elisabeth Walsøe Lehn)

 
barnekonvensjonen-web


 
Publisert: 20.11.2019 00:00
Ønsker du mer informasjon om dette temaet? Kontakt en av våre eksperter