Facebook
Gå til innholdet
Lukk

Gratulerer til vårens nye barnehagelærere

Fredag markerte studenter og ansatte på DMMH slutten på bachelorløpet for et nytt kull barnehagelærere.
- Det kan være vanskelig å forstå mennesker i andre aldre enn sin egen, sier rektor Hans-Jørgen Leksen.

- Som godt voksne ikke alltid forstår ungdommens språk, omgangsform og prioriteringer er det ikke gitt at voksne barnehagelærere alltid forstår barna i barnehagen. - Mye forandrer seg fra tiår til tiår, sier han og siterer Sigrid Undset som sier at menneskenes hjerter aldri endres. Det som er viktig er å lytte, sier han, å stille seg undrende og åpen til barnas verden.  

- Det er viktig å ta utgangspunkt i barnas ønsker og behov, og ha tiltro til at leik og læring henger sammen sier han videre, og tar med dette opp temaer som i stor grad preger diskusjoner om barnehagens innhold.

- Man skal være forsiktig med å tro at man vet hva som er best for andre mennesker, uansett alder, sier DMMHs rektor Hans- Jørgen Leksen i sin tale på avslutningsseremonien.
- Man skal være forsiktig med å tro at man vet hva som er best for andre mennesker, uansett alder, sier DMMHs rektor Hans- Jørgen Leksen i sin tale på avslutningsseremonien. - Vær undrende og positivt forventningsfull i møte med barn og andre. 

Tre gule roser står på talerstolen gjennom hele seremonien, som symboler for troen, håpet og kjærligheten. - Vi vet noe om hva som er best for menneskene, avslutter rektor. - Det er hjertet og kjærligheten. 

Nestleder for Studentparlamentet, Marita Bueide Watne og Ronja Riise er stolte over at de kan kalle seg barnehagelærere.
Nestleder for Studentparlamentet, Marita Bueide Watne og Ronja Riise er stolte over at de kan kalle seg barnehagelærere. 

- For 3 år siden stod vi her fulle av nysgjerrighet, nervøsitet og spenning, sier nestleder ved Studentparlamentet Marita Bueide Watne. - I disse 3 årene har vi fått utfordret oss både faglig og menneskelig. Vi har utviklet oss til de menneskene vi er i dag, vi kan kalle oss barnehagelærere.

Studentene i 3. klasse med vekt på musikk, drama, kunst og håndverk fremførte en sang under ledelse av DMMHs Morten Sæther.
Studentene i 3. klasse med vekt på musikk, drama, kunst og håndverk fremførte en sang under ledelse av DMMHs Morten Sæther.
 

Flere lærere opptrådte ved DMMHs avslutningssremoni
Lærerne Ingvild O. Olaussen, Mirjam D. Bergsland, Hanne Bæverfjord og Jan Ketil Torgersen sang og spilte på den høytidsstemte seremonien.
 
Dronning Mauds stipend 2017 ble tildelt Hanna Louise Price-Stephens. I tillegg til en svært sterk faglig innsats har Price-Stephens innehatt flere ulike verv innen studentdemokratiet, sa Leksen i sin begrunnelse. Hun har også bidratt til et godt miljø i klassen og på høgskolen for øvrig, blant annet gjennom arbeid i DMMHs styre, med Studentkroa og i fadderordningen Quack!

Hanna Louise Price-Stephens, vinner av Dronning Mauds Stipend 2017
Det er veldig kjekt å få engasjere seg for å gjøre denne høgskolen enda bedre, sier Hanna Louise Price-Stephens, en overrasket og rørt mottaker av Dronning Mauds stipend 2017.

Stipendet består av kr. 10 000 som kan brukes som reisestipend for studium av førskolebarns oppvekstvilkår i andre land eller her i landet. Det kan også brukes til videregående faglig utdannelse.


Publisert: 19.06.2017
Ønsker du mer informasjon om dette temaet? Kontakt en av våre eksperter