Facebook
Gå til innholdet
Lukk

Grønn DMMH

Tiltak for å redusere klimaavtrykket ved DMMH.

Grønn DMMH

Energiforbruk på DMMH

Campus i Trondheim består av bygninger fra ulike tidsperioder. De eldste bygningene er fra 1800. Hovedbygget er fra 1912 og flere bygg er av nyere dato. De eldste bygningene er fredet.

Alle bygningene på campus varmes opp ved hjelp av fjernvarme. Fjernvarme er stort sett basert på fornybare energiressurser og bidrar til reduksjon i utslipp av klimagasser. DMMH var tidlig ute med å erstatte fyringsolje som oppvarmingskilde, til å benytte fjernvarme. Ved valg av strømleverandør krever vi fokus på bærekraft av vår leverandør. Vå strømleverandør er sertifisert etter ISO 14001:2015 Miljø og er Miljøfyrtårn.

I tillegg til miljøbevisste leverandører på fjernvarme og strøm gjør vi en stor innsats for å holde energiforbruket nede. Våre varme- og ventilasjonsanlegg er sentralstyrt med temperatur- og ventilasjonsregulering for optimal drift. Vi har for eksempel varme- og ventilasjonsstyring som er koblet opp mot bruken av rommene. Om noen av våre kontorer eller undervisningsrom ikke benyttes en dag, reduseres temperaturen på disse rommene, for å spare energi.

I flere av bygningene jobbes det for å få på plass automatisk lys-styring. Korridorer, kontorer, undervisningsrom og fellesarealer skal helst ha lys bare når det er nødvendig. Vi monterer sensorer og astrour for optimalisering av belysning. Gamle energikrevende lysarmaturer og andre lyskilder byttes ut fortløpende til LED-belysning.  

Det er utfordrende med energisparing i gamle bygninger som er fredet. Vi har en god dialog med byantikvaren i Trondheim for å finne løsninger som ivaretar det gamle, i kombinasjon med oppgraderinger som sparer energi og gir bedre inneklima.

Transport og reiser

DMMH ligger sentralt i Trondheim med gode bussforbindelser, bare noen få meter fra nærmeste busstopp. Vi oppfordrer våre studenter og ansatte til å bruke kollektivtrafikk, sykle eller gå. Vi har lagt til rette for å kunne bruke sykkel ved bygging av sykkelparkeringsplasser under tak, med mulighet for å låse fast sykkelen og med overvåking. Vi har garderober og dusjanlegg som kan benyttes av de som ønsker det. Ansatte som skal på praksisbesøk og på eksterne møter i byen kan fritt låne el-sykkel av høyskolen.  DMMH har siden 2016 blitt karakterisert som en sykkelvennlig arbeidsplass av Miljøpakken.

DMMH har begrenset med parkeringskapasitet og i takt med at vi blir flere ansatte, vil vi vurdere å innføre parkeringsavgift for i enda større grad å stimulere til å reise uten bruk av egen bil.

DMMH har investert i teknisk utstyr og programvarer for digitale møter, konferanser og undervisning. Pandemiperioden har gitt oss erfaringer som gir videre muligheter til å tenke nytt og samtidig kunne redusere reiseomfanget.
Også etter pandemien, når vi er tilbake i en normalsituasjon, vil mange av reisene som før ble gjennomført med fly, kunne erstattes med digitale møter. Vi vil innføre en reisepolicy for ansatte som kan bidra til ytterligere reduksjon av flyreiser. DMMH bør bli en pådriver for å videreføre digitale møter og konferanser med sine samarbeidspartnere, fremfor at ansatte må gjennomføre flyreiser.

Avfall

Kildesortering, gjenvinning og redusert avfallsmengde er et viktig område innen bærekraft. DMMH har avtale på avfallshåndtering, der vi årlig vurderer omfanget av kildesortering. I de ulike bygningene er det utplassert miljøstasjoner der avfall kan sorteres. DMMH har et rom for mottak av spesialavfall som batterier, elektronikk, lysrør etc. Produktene returneres for gjenvinning.

Ved innredning av undervisningsrom og kontorer gjenbrukes gammelt utstyr så langt det er mulig. IT-utstyr oppgraderes og holdes vedlike for lengst mulig levetid.  Driftspersonalet fokuserer på lønnsomme og miljøvennlige alternativer. I 2021 ble det i samarbeid med SIT innredet et flott og stort studentsosialt rom med møbler som hovedsakelig ble gitt bort, eller kjøpt på bruktmarkedet.

Markedsføringen av studier ved DMMH skjer i større og større grad ved digitale løsninger. Trykte utgaver brukes i mindre grad.

Renhold

Valg av materialer og produkter

Publisert: 09.09.2021
Ønsker du mer informasjon om dette temaet? Kontakt en av våre eksperter