Facebook
Gå til innholdet
Lukk

Helsesykepleier på campus

Det siste året har vært vanskelig for mange studenter, noe Sits helsesykepleier Kari Jensen har fått erfare. Hver onsdag har hun åpent kontor på DMMH, der studentene kan sette opp timeavtaler eller bare droppe innom. 
- Studenter har ofret mye under koronaen, sier Jensen. 

Helsesykepleieren er en del av studentsamskipnaden Sits tilbud til studentene. 

- Det som skulle vært en tid da man fant nye venner og fikk nye interesser har blitt en tid med veldig begrenset kontakt med andre. Studentene har opplevd skuffelse og frustrasjon over studentlivet. Noen føler at livet går forbi. Ensomhet er vanlig. Unge som har utfordringer fra før, får enda større utfordringer. De som har psykiske plager eller psykisk sykdom får ofte mer uttalte plager og/eller blir mer syke.

Mange psykososiale utfordringer

- For øvrig tar studentene opp de samme teamene som før, fortsetter Jensen. 

-  Det kan være relasjonelle utfordringer, sorg, bekymringer for familiemedlemmer og venner og andre ting. 

Noen vansker er større enn andre, noen er mindre, men Jensen presiserer at alle er velkomne hos henne. Hun holder også kurs i depresjonsmestring og tankevirus for studentene. Kursene er en del av en større kurspakke Sit tilbyr alle studenter.

- Ingen problemer er for små og ingen er for store. I de tilfellene der studentene trenger mer hjelp enn hva helsesykepleieren kan tilby henviser Jensen de videre.

Flere kvinnelige studenter oppsøker helsesykepleier

- Det er flest kvinnelige studenter som oppsøker helsesykepleieren, som i hjelpeapparatet for øvrig, sier helsesykepleieren. 

kari-jensen-og-student-2021
DMMH-student Erlend Reigstad tar gjerne en prat med Sit-helsesykepleier Kari Jensen.

- Kanskje skyldes det at det ikke er så stor plass til å snakke om følelser i den tradisjonelle mannsrollen, spekulerer Erlend Reigstad, som er 1. års-student på barnehagelærerutdanningen og nettopp har hatt en drop-in time med Jensen.

- Menn skal gjerne ikke vise kjenne på svakheter. Selv synes jeg det er en styrke å kunne være i kontakt med følelsene mine. I dag kjente jeg på et behov for å snakke med noen, da var det fint at jeg kunne stikke innom og få time på dagen.  

Hos helsesykepleieren er det god plass til å snakke om relasjoner og menneskelige forhold, enten du er mann eller kvinne. 

Bevissthet rundt helsefremmende aktiviteter

- Det er kjempeviktig å bevare sunne vaner i koronatiden, og unngå passivitet. Det kan være en god hjelp å lage en konkret kjøreplan for dagen og sørge for å få en passe mengde søvn, ha et passe aktivitetsnivå, få i seg passe mye næring, sier Jensen. Hun råder ofte studentene til å senke ambisjonsnivået og akseptere at de er bra nok som de er.

- Et annet viktig råd er å tenke over hva som skal til for at du skal trives, og fokusere på hva du kan gjøre i stedet for hva du ikke kan gjøre. 

Sit har mange aktivitets- og samtaletilbud som er tilgjengelig for alle medlemmene i samskipnaden.
 
Publisert: 23.03.2021 00:00
Ønsker du mer informasjon om dette temaet? Kontakt en av våre eksperter