Facebook
Gå til innholdet
Lukk

- Hvem du møter rent faglig og som blir inspirasjonskilder i ditt faglige liv, er ikke uvesentlig

Sissel Mørreaunet fikk i høst opprykk som dosent i pedagogikk. 

De du møter på din veg kan komme til å bli viktig for deg

- Da jeg begynte på utdanningen ved DMMH i 1978 ble jeg kjent med en rekke dyktige faglærere, blant annet Frode Søbstad og Kirsten Ryvarden, som ble sentrale faglige inspirasjonskilder i mitt liv. Jeg fikk også et tidlig møte med Berit Bae som ble samarbeidspartner og en viktig kilde til min faglige utvikling. Å bli invitert inn, at noen viser interesse for deg som en potensiell bidragsyter er ikke uvesentlig. Du kan ha faglige interesser men noen må se deg, det er man avhengig av, eller at man melder seg på og melder interesse for spennende prosjekter.

- Da jeg startet studiene ved DMMH i 1978 var Astrid Vatne rektor. Jeg er kanskje den eneste ansatte som har vært her under alle rektorene til høgskolen, undrer Sissel Mørreaunet.

- Da jeg startet studiene ved DMMH i 1978 var Astrid Vatne rektor. Jeg er kanskje den eneste ansatte som har vært her under alle rektorene til høgskolen, undrer dosent Sissel Mørreaunet.

3 pilarer

Det er særlig 3 områder som peker seg ut i Mørreaunets fagfelt, noe som også kommisjonen som bedømte opprykksøknaden hennes pekte på.
 
- Ledelse og veiledning i barnehagefeltet 
- Barnehagens verdigrunnlag og samfunnsmandat
- Utdanning, veien til økt kompetanse i barnehagen 

- Det har vært viktig for meg å ha en forankring i barnehagefeltet, i alt jeg har drevet med, understreker dosenten.

Veiledning 

- Jeg lærte tidlig betydningen av veiledning, det har vært en veldig viktig del av mitt faglige liv. Mitt første møte med barnehagen var da jeg jobbet som assistent i en liten barnehage i Skurdalen like utenfor Geilo. Veiledningen jeg fikk der inspirerte meg til å utdanne meg innen profesjonen.
 
I 1987 hadde Mørreaunet vært pedagogisk leder i barnehage i noen år, tatt videreutdanning i både "veiledning", "de eldste førskolebarna" og hadde begynt på hovedfag i førskolepedagogikk og jobbet som styrerassistent, da hun ble tilbudt et vikariat ved DMMH i 1987. 

- Jeg var usikker på om jeg turde, men takket ja og siden da har jeg vært her, både på heltid og ved siden av andre jobber i barnehagen. Det har vært utrolig spennende, krevende til tider, men givende. Senere har veiledning på ulike felt vært en interessant og lærerik del av det å være på DMMH. 

En rød tråd i livet

Mørreaunet har hatt mange oppgaver på DMMH, og mange møter som har satt spor.

Hun har blant annet vært høyskolelektor, praksisveileder, etterutdanningsleder og leder ved Senter for Fei med blant annet ansvar for videreutdanninger. Hun har vært med å utvikle flere studier i samarbeid med samfunnslivet, blant annet en assistentutdanning i samarbeid med Fagforbundet og Hist. Videre fulgte PUB, pedagogisk utviklingsarbeid i barnehagen, PUB med vekt på språk, kommunikasjon og tekst, hun har vært med å utvikle fagplaner og samarbeidet med kommuner rundt om i landet. Gjennom sitt virke på Senter for Fei og kontakten med det nasjonale veiledningsmiljøet startet hun også opp med de populære kursene i akademisk skriving på Lesvos, som favnet deltagere fra hele landet. 

Siden oppstarten i 2011 har Mørreaunet vært sentral i arbeidet med nasjonal lederutdanning for styrere i barnehagen. 

- Her jobbet jeg i starten tett med Kari Hoås Moen, og Kjell Åge Gotvassli, to andre kollegaer som har betydd mye for meg. Det var et viktig springbrett for min faglige utvikling. Det har vært kjempeartig og en viktig og veldig spennende erfaring, som også har vært en måte å ha tett kontakt med barnehagefeltet på. Det har vært en rød tråd i mitt liv, at jeg først jobba direkte med barn, så med personalet, med særlig fokus på barn, og så en lederutdanning til barns beste.

Den nyeste boka "Barnehageledelse i bevegelse", har Mørreaunet skrevet sammen med Merete Moe og Kjersti Nissen.

- Det var et meget interessant forskningsprosjekt hvor vi gjennom "skygging" kom tett på barnehageledere og så hvordan de møtte personalet med engasjement og klokskap. 

Det neste springbrettet   - barnehagens verdigrunnlag

Sammen med Kari Hoås Moen, Frode Søbstad og Vibeke Glaser var Mørreaunet redaktør for boka «Barnehagens grunnsteiner», som i fjor høst kom i sin tredje utgave. 

- Her skulle vi skrive om barnehagens formålsparagraf, som var ny. Det var en stor kamp i Stortinget, Kristelig Folkeparti ville ha med verdien tilgivelse inn i formålsparagrafen i barnehagen og skole. Det var et interessant og spennende prosjekt som utviklet seg til et forskningsprosjekt og flere artikler om de voksnes forståelse av tilgivelse.  

Mørreaunets kollega Arve Gunnestad var også opptatt av arbeid med verdier og tilgivelse, og sammen har de hatt flere internasjonale forskningsprosjekt knyttet til temaet.

"Ytringer"- en bok om likeverd, demokrati og relasjonsbygging i barnehagen, med Mørreaunet, Nina Winger og Anne Greve som redaktører,
er hennes bidrag knyttet til relasjonens betydning for tilgivelse. Arbeidet med tilgivelse og barnehagens verdigrunnlag har tatt ulike retninger. Sammen med Arve Gunnestad, Sobh Chahboun og Jolene Pearson fra USA har hun undersøkt styringsdokumentene til barnehager i 13 land fra hele verden. Forskerteamet fant at det er en stor tendens til globalisering også av verdier, i likhet med andre områder, men hvert land har også noen verdier bare dette ene landet nevner i sine policydokument. 
 
Innen sitt tredje kompetanseområde – Utdanning en vei til kompetanse, har Mørreaunet sammen med Jon Olaf Berg og Per Tore Granrusten gjennomført en følgeforskningsstudie over 6 år hvor de fulgte to kull deltidsstudenter gjennom utdanningen, for å se hvilke forventninger de hadde til studiet og hva som motiverte og opprettholdt interessen deres. 

Dosent Sissel Mørreaunet er en av mottakerne av DMMHs stipend for studenter som har utmerket seg på noe vis. Hun var en aktiv student, ledet både høgskolerådet og studentrådet. Prispengene brukte hun på å besøke barnehager i New York, samtidig som at hun sprang New York Marathon.
Dosent Sissel Mørreaunet er en av mottakerne av DMMHs stipend for studenter som har utmerket seg på noe vis. Hun var en aktiv student, ledet både høgskolerådet og studentrådet. Prispengene brukte hun på å besøke barnehager i New York, samtidig som at hun sprang New York Marathon. 

Mye arbeid

- Jeg har brukt kvelder, helger, ferier, det har ikke vært noe ekstra tid avsatt til å kvalifisere seg. For å få overskudd har både den mentale og den fysiske treningen vært viktig. Her har det vært mulig å hente både motivasjon og inspirasjon. Det er utrolig mye en kan komme til å tenke på når man løper eller går på ski. Mange gode ideer dukker opp...  Et sentralt mål for treningen har vært Birken, som jeg i år skal gå for 26 gang.

Aktiv pensjonist

Mange av oppgavene Mørreaunet har vært ansvarlig for er nå overført andre. Både de faglige og de mer sosiale, som rollen som arrangør for DMMHs mannlige Luciatog. Hun håper å få veiledet de 4 masterstudentene sine inn til mål og hun har også andre ideer som tenkes satt ut i livet før hun slutter i tillegg til løpende oppgaver. Offisielt blir hun pensjonist 31. mai. Men dagene blir ikke tomme.

I tillegg til Birken skal Mørreaunet gå Svalbard skimaraton i april. I mai skal hun sammen med løpegruppa si til Alicante, men først er det skisamling på Nordsæter.  

Publisert: 12.01.2024 00:00
Ønsker du mer informasjon om dette temaet? Kontakt en av våre eksperter