Gå til innholdet

Ingen problemer er for små - helsesøster på DMMH

Hver onsdag tar helsesøster Kari Jensen i mot DMMH studenter som har behov for helsehjelp. Kari er ansatt gjennom Studentsamskipnaden i Trondheim, som med dette tilbudet ønsker å bedre studentenes fysiske og psykiske helse. 
 
helsesøsterKariJensen copy
- Jeg har jobbet med ungdom siden jeg ble utdannet helsesøster i 1994. Det er en fantastisk gruppe å jobbe med, jeg tror nok jeg har verdens beste jobb, smiler hun. Selv om studentmassen på DMMH er noe eldre enn de som til vanlig oppsøker helsestasjonen og skolehelsetjenesten så er det mange av de samme problemene de sliter med.

De vanligste årsakene til at studentene oppsøker helsesøster er psykososiale vansker. Tema som karakterer, sorg, kjærester, angst, depresjoner, stress, skolevansker, - alt har blitt diskutert på det lille kontoret i 2. etasje.  Noen vansker er større enn andre, noen er mindre, men Kari presiserer at alle er velkomne hos henne. – Ingen problemer er for små og ingen er for store. I de tilfellene der studentene trenger mer hjelp enn hva helsesøster kan tilby henviser hun de videre.

- Nye studenter er en veldig sårbar gruppe. Mange har flyttet hjemmefra for første gang, og jeg ser at særlig i kjølvannet av Fadderuka er det mange som sliter.  Noen opplever drikkepress, det blir for lite søvn og for mye sosiale aktiviteter, det kan skape mye usikkerhet.

I tillegg til å ta i mot studenter for samtaler holder Kari kurs om depresjonsmestring og om matvett i regi av SiT råd. 

- Det er viktig å få etablert de gode vanene i ungdomstida, når det fremdeles er rom for bevegelse, mener Kari. I studentlivet legges grunnlaget for helsevaner man har som voksen, det blir viktig å få etablert de gode vanene.

- Man kan forebygge mye for neste generasjon hvis man fanger opp problemer i denne aldersgruppen, fastslår hun. 

Helsesøster er et lavterskeltilbud. - Det skal være enkelt å stikke innom, sier Kari, og oppfordrer alle som trenger noen å snakke med til å ta turen innom kontoret hennes.

Helsesøster har kontor 230 i gangen mellom 2. etasje og Glassgården og treffes hver onsdag mellom kl. 11 og 15. 
Oppdatert