Facebook
Gå til innholdet
Lukk

Internasjonalt samarbeidsprosjekt om rekruttering av lærere

Gjennom EU-programmet Interreg har Mittuniversitet i Sundsvall, Sverige, Nord universitet og DMMH mottatt 1 million euro til prosjektet Lärare utan gränser.

Lærestedene skal samarbeide på tvers om rekruttering til læreryrket, i området Trøndelag, Jämtland og Härjedalen. Prosjektet ledes av Mittuniversitetet. Fra DMMH deltar professor Marit Holm Hopperstad, dosent Kari Emilsen, høgskolelektor Maria Selmer-Olsen og førstelektor Gjertrud Stordal. Marit H. Hopperstad inngår i prosjektledelsen fra DMMH.

Professor Marit Holm Hopperstad og dosent Kari Emilsen vil forske på hvordan vi kan skaffe flere lærere til Trøndelag, Jämtland og Härjedalen.
Professor Marit Holm Hopperstad og dosent Kari Emilsen vil forske på hvordan vi kan skaffe flere lærere til Trøndelag, Jämtland og Härjedalen.

Stor lærermangel også i Sverige

Hopperstad og Emilsen forteller at DMMH bidrar i flere arbeidspakker.

- Lærermangelen er stor, og søknaden til lærerstudiet er synkende over hele Europa. Mangelen på både lærere og barnehagelærere er enda mer akutt i Sverige enn i Norge, sier Hopperstad.

 - Vi avsluttet en forstudie i fjor høst, som viste at de små kommunene på begge siden av grensen slet med de samme utfordringene. I Trøndelag sett under ett er det ikke spesielt stor lærermangel, men da vi gikk inn og så de små grensekommunene var situasjonen annerledes. Vi har nok mye å tjene på å samarbeide regionalt, mener Emilsen.

Syv arbeidspakker

Forskerne skal følge syv ulike spor og har satt opp en arbeidspakke for hvert spor. De skal blant annet se på utviklingen av lærermangelen, hvilke potensielle studentgrupper som finnes, evaluering av de ulike utdanningene og effekten av nasjonale politiske beslutninger og distriktspolitikk.

- Vi skal prøve å lære av hverandre, hvilke metodikker og tiltak som er aktuelle. DMMH har jo blant annet erfaringer fra desentralisert utdanning, noe vi tar med inn i prosjektet. Maria Selmer-Olsen er studieprogramleder for deltidsutdanningen DMMH tilbyr i Kristiansund. Hun har en viktig kompetanse som den svenske siden er spesielt interessert i, og deltar derfor i arbeidspakken «Desentralisert lærerutdanning, utfordringer og muligheter».

Hopperstad er leder for arbeidspakken «Grenseløse nettverk for sterke fagmiljø», rettet mot barnehagefeltet i grenseregionen og de som allerede jobber i barnehagen.

- Vi vil utforske og fasilitere kontakt mellom norske og svenske barnehager. Hvordan kan vi få til et nettverk, hvilke muligheter finnes og hvilke hindringer? Og ikke minst, hva kan et grenseløst nettverk bety for barnehagen? Kan det gjøre det mer attraktivt å jobbe i barnehage, og kan et nettverk tenkes å ha en effekt på de som jobber der, at de ikke slutter?

Emilsen leder arbeidspakken «Rekruttering og mangfold i læreryrket.»

 - Vi ønsker å utnytte rekrutteringsgrunnlaget bedre enn hva vi gjør i dag, både når det gjelder kjønn og etnisitet. Kanskje kan vi prøve å rekruttere innen grupper som ikke søker seg til lærerutdanningen av seg selv?

Hun forteller at det i svenske barnehager jobber adskillig færre menn enn i norske.

- I Norge har vi gjort noen grep som vi kanskje kan bidra med.

Arbeidspakken «Grenseløs rekruttering - samarbeid om å styrke sørsamisk språk og kultur» ledes av Nord Universitet. Gjertrud Stordal deltar fra DMMH.

3 - årig FoU-prosjekt

- Å samarbeide med andre universitet og høgskoler er så lærerikt i seg selv.  Vi har planlagt å utvikle seminarer, workshops, nettressurser, en podcast, og mye annet som en del av prosjektet. Det ligger både forskning og mye utvikling her, vi skal utvikle gode tiltak for å avhjelpe en situasjon som bare blir verre og verre i begge landene, sier Emilsen.

Prosjektet pågår fra mai 2024 og avsluttes mai 2027.

Publisert: 24.05.2024 00:00
Ønsker du mer informasjon om dette temaet? Kontakt en av våre eksperter