Gå til innholdet

Kongens fortjenestemedalje til Greta Langlo Jagtøien

Pensjonisten mottok medaljen for sin mangfoldige innsats som lærer, og for trimpartiet med det uoffisielle navnet "Greta-trimmen". 
Greta Langlo Jagtøien arrangerer ukentlig trimgrupper på DMMH

Jagtøien ble tilsatt som lærer på DMMH tidlig på 70-tallet. I tillegg til lærerutdanning har hun utdannelse fra Statens gymnastikkskole og mellomfag fra idrettshøgskolen. 

En av Jagtøiens kampsaker var å få mer fysisk aktivitet inn i førskolelærerutdanningen. Hun har gitt ut flere lærebøker om barn, unge og fysisk aktivitet. 

Engasjementet for lek og idrett tok hun med seg også etter arbeidstid. I 1976 startet hun opp trening for studenter og ansatte ved DMMH. Fortsatt leder hun tre treninger hver uke. 

I 1990 forlot hun DMMH og begynte på lærerutdanningen på HiST. Der var hun til hun gikk av i 2010, men hun arrangerer fremdeles Greta-trimmen på DMMH.
Oppdatert