Facebook
Gå til innholdet
Lukk

Koronaviruset: Oppdaterte råd og retningslinjer

Her finner du oppdatert informasjon for DMMH i forbindelse med koronaviruset. Denne siden oppdateres fortløpende.

Ta vare på hverandre!
Smittevernsveileder for DMMH Informasjonsmateriell om korona

Sist oppdatert: 06.11.2020.

Overordnet policy

DMMH ønsker å bidra til at spredning av viruset begrenses og forsinkes. Samtidig forsøker vi å legge til rette normal studie- og arbeidshverdag for våre ansatte og studenter.


For studenter

Tilgang til campus

Campus er åpent for studenter. Smittevernreglene må følges og alle må forholde seg til de oppslag og instrukser som blir gitt. 

Tilstedeværelse på undervisning

Tilstedeværelsesreglementet om obligatorisk oppmøte gjelder ikke for studieåret 2020/2021.

Praksis

I utgangspunktet er det krav om 100% tilstedeværelse i praksis, og alt av fravær må tas igjen etter ordinær praksisperiode. Koronapandemien kompliserer dette.  Studenter kan få inntil 20% «egenmelding» dersom studenten blir testet for Covid-19. Fravær utover dette blir restpraksis. Oppgavene i praksis skal gjennomføres.

Alle studenter som skal ha praksis i barnehager eid av Trondheim kommune, må gjennomføre kommunens smittevernkurs. 

Les mer om praksis i koronapandemien (pdf.)

Eksamen

Praktiske eksamener gjennomføres digital høsten 2020.

For studieåret 2020/21 gjelder følgende:
Alle skoleeksamener skal erstattes med hjemmeeksamener av lik varighet (WISEflow)
Alle muntlig eksamener gjennomføres digitalt (WISEflow + Zoom).
Praktiske eksamener gjennomføres uten barn til stede/som publikum.


Masteroppgaven

Muntlig høring for de som leverer studieåret 2020/21 vil gjennomføres digitalt ved at sensorer og kandidat bruker Zoom.

Syk på eksamen eller praktiske/muntlige arbeidskrav høsten 2020

For å få gyldig fravær (pga. sykdom) på eksamen eller praktiske/muntlige arbeidskrav vil vi høsten 2020 godkjenne egenmeldinger fra studentene. Egenmelding leveres ved å fylle ut skjema senest 3 virkedager etter eksamensstart eller senest 3 virkedager etter at arbeidskravet skulle vært gjennomført.

Mer informasjon og egenmeldingsskjema

Utveksling høsten 2020 og våren 2021

DMMH avlyser all utveksling utenfor Europa i vårsemesteret 2021.

Utveksling for bachelorstudenter avlyses høsten 2020. Studentene tilbys en 30 studiepoengs fordypning med opplegg inspirert av digital mobilitet. Studentene dette gjelder får tilsendt utfyllende informasjon. Internasjonalt kontor informerer de involverte samarbeidspartnerne.

Utveksling på masternivå innebærer ikke praksis og planlegges derfor gjennomført som normalt. Dersom vi får beskjed om at mottakerinstitusjon ikke kan ta imot DMMH-studentene, vi de kunne fortsette studiene på DMMH i høstsemesteret. 

Bibliotek 

Biblioteket er åpent. I tillegg åpnes det stadig opp nye tilganger til digitale ressurser, og en oversikt over mange av disse finner du her. Ellers viser vi til våre vanlige sider for tilgang til databaser og nettressurser som du finner her.

Følg oss på Facebook for å få med deg de aller nyeste oppdateringene!

https://www.facebook.com/dmmhbib/

Nasjonalbiblioteket har åpnet tilgang til alt sitt digitale innhold (også pensumbøker). Du kan lese mer om dette her.


For ansatte: 

  • Smitteverntiltakene må ivaretas av den enkelte, både på kontoret og i fellesarealer: Håndhygiene og minst 1 meters avstand.

  • Ved sykdom eller symptomer på luftveissykdom skal man ikke oppsøke arbeidsplassen.

  • Ansatte i risikogrupper må utvise særlig forsiktighet.

  • Dersom ansatte kan gjøre jobben hjemme så bør man ha hjemmekontor. Møter bør primært gjennomføres digitalt.

  • Varslingsrutinene for fravær fra campus følges på vanlig måte. Bruk av hjemmekontor varsles til fravar@dmmh.no med kopi til personalleder.

  • De som må reise kollektivt bør bruke munnbind og unngå å reise i rushtida 07:00-09:00 og 15:00-17:00 om mulig.

  • Ansatte oppfordres til å redusere arbeidsreiser til det som er helt nødvendig.

  • Det er satt ut håndsprit som anbefales brukt når man har benyttet eksempelvis kopimaskiner, kaffemaskiner og kjøkkenutstyr. Renholdsavdelingen prioriterer renhold av flater som berøres av flere.

  • Ved samling til lunsj må en opprettholde god avstand mellom plassene. Lunsjen må utsettes eller tas en annen plass, dersom ikke god avstand mellom hver enkelt kan opprettholdes.

  • Standarden for møteavvikling er inntil videre bruk av digitale plattformer. Fysiske møter kan gjennomføres når forholdene ligger til rette for det, samtidig som smitteverntiltakene følges.

Se følgende smittevernsmal for mer detaljert informasjon:

https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/rad-og-informasjon-til-andre-sektorer-og-yrkesgrupper/mal-bransjestandard/


Undervisning og møter

På intranett finner man et valg øverst som heter Digital undervisning. Her finner du informasjon og tips til arbeidet med å gjennomføre undervisning og møter digitalt.

Arrangement

Det er besluttet å avlyse alle større sosiale arrangement i DMMHs regi. Dette gjelder også større arrangement/møter i regi av studentorganisasjonene. Mindre arrangement som kan gjennomføres innenfor de gjeldende retningslinjer for smittevern går som planlagt.

Bruk av Zoom

Studenter kan logge på Zoom med FEIDE. For å logge inn på zoom går dere her. Studenter kan starte møter fra nettsiden eller logge inn fra zoom ved å trykke på «sign in with SSO», her må man taste dmmh og gå videre. Da kommer man til FEIDE-innlogging igjen.

Beredskap

Beredskapsgruppen ved DMMH ledes av rektor. Gruppen møtes hver uke. Henvendelser som gjelder koronasituasjonen kan sendes til beredskap@dmmh.no

Informasjonskanaler

Informasjon til ansatte vil bli sendt ut på e-post.
Informasjon til studenter vil bli lagt på itslearning-rommet Glassgården.
I tillegg vil informasjonen oppdateres på denne siden.

Nyttige sider

Folkehelseinstituttet
Helsenorge
Utenriksdepartementet
Publisert: 10.03.2020
Ønsker du mer informasjon om dette temaet? Kontakt en av våre eksperter