Facebook
Gå til innholdet
Lukk

Koronaviruset: Oppdaterte råd og retningslinjer

Her finner du oppdatert informasjon for DMMH i forbindelse med koronaviruset. Denne siden oppdateres fortløpende.

Ta vare på hverandre!
Smittevernsveileder for DMMH Informasjonsmateriell om korona
Smittevernstiltak fra Trondheim kommune, rettet mot studentene
Koronatest kan bestilles elektronisk via hjemmesiden til Trondheim kommune

Sist oppdatert: .16.06.2021.

Overordnet policy

DMMH ønsker å bidra til at spredning av viruset begrenses og forsinkes. Samtidig forsøker vi å legge til rette normal studie- og arbeidshverdag for våre ansatte og studenter.

Gjeldende tiltak:
 • Frem til og med 22. juni anbefales det at ansatte jobbe hjemmefra så langt det er hensiktsmessig og praktisk mulig.
 • Universiteter, høyskoler og fagskoler skal holde sine lokaler stengt for elever og studenter, slik at undervisningen skjer digitalt. Biblioteker og lesesaler i lokalene kan likevel holdes åpent.
 • Hold minst 1 meters avstand, bruk munnbind når det er vanskelig å holde tilstrekkelig avstand, dette gjelder både utendørs og innendørs.
 • Digitale møter anbefales hvor det er hensiktsmessig
 • Unngå større samlinger og sosiale sammenkomster/arrangement
 • Hygienetiltak som gjennom hele pandemien (forsterket renhold, hånd/hostehygiene, ikke møte på campus ved sykdom)

For studenter

Obligatorisk tilstedeværelse på undervisning

Tilstedeværelsesreglementet om obligatorisk oppmøte gjelder for studieåret 2021/2022. Det er dette studieåret krav om 60 % tilstedeværelse på undervisning.

Tilgang til campus

Campus er åpent for studenter. Smittevernreglene må følges og alle må forholde seg til de oppslag og instrukser som blir gitt.

Hvilken undervisning som blir fysisk vil være avhengig av gjeldende restriksjoner og læringsutbytte som skal oppnås. Det er viktig å delta enten det er digital eller fysisk undervisning. For at utbytte skal bli best mulig, både for deg selv og dine medstudenter, er det svært viktig at alle møter opp til fysisk undervisning så fremt det er mulig. Dette gjelder for alle studieprogram, inklusive deltid og samlingsbaserte emner (master, etter- og videreutdanning), i Trondheim og Kristiansund. 

DMMH legger stor vekt på å ha gode smitteverntiltak og rutiner. Vi ønsker alle å unngå smitte og gjøre det vi kan for at campus kan holdes åpen for ansatte og studenter. Ingen smitte har skjedd på campus og det skal vi sammen sørge for skal fortsette. Det understrekes at dersom det er vanskelig å holde god nok avstand skal munnbind brukes. Dere anbefales alltid å ta munnbind med til campus og til fysisk undervisning.

Eksamen

For studieåret 2020/21 gjelder følgende:

 • Alle skoleeksamener skal erstattes med hjemmeeksamener av lik varighet (WISEflow)
 • Alle muntlig eksamener gjennomføres digitalt (WISEflow + Zoom).
 • Praktiske eksamener gjennomføres uten barn til stede/som publikum.

Masteroppgaven

Muntlig høring for de som leverer studieåret 2020/21 vil gjennomføres digitalt ved at sensorer og kandidat bruker Zoom.

Syk på eksamen eller praktiske/muntlige arbeidskrav studieåret 2020/21 (inkl. ny/utsatt)

For å få gyldig fravær (pga. sykdom) på eksamen eller praktiske/muntlige arbeidskrav vil vi studieåret 2020/21 godkjenne egenmeldinger fra studentene. Egenmelding leveres ved å fylle ut skjema senest 3 virkedager etter eksamensstart eller senest 3 virkedager etter at arbeidskravet skulle vært gjennomført.

Mer informasjon og egenmeldingsskjema

Bibliotek 

Biblioteket er åpent.

Det åpnes stadig for nye tilganger til digitale ressurser. Ellers viser vi til våre vanlige sider for tilgang til databaser og nettressurser.

Følg oss på Facebook for å få med deg de aller nyeste oppdateringene!

https://www.facebook.com/dmmhbib/

Nasjonalbiblioteket har åpnet tilgang til alt sitt digitale innhold (også pensumbøker).

Kontakt beredskapsgruppa

Beredskapsgruppen ved DMMH ledes av rektor. Henvendelser som gjelder koronasituasjonen kan sendes til beredskap@dmmh.no.

For ansatte: 

For ansatte gjelder følgende retningslinjer

 • Frem til og med 22. juni anbefales det at ansatte jobbe hjemmefra så langt det er hensiktsmessig og praktisk mulig.
 • Smitteverntiltakene må ivaretas av den enkelte, både på kontoret og i fellesarealer: Håndhygiene og tilstrekkelig avstand.

 • Ved sykdom eller symptomer på luftveissykdom skal man ikke oppsøke arbeidsplassen.

 • Ansatte i risikogrupper må utvise særlig forsiktighet.

 • Møter bør primært gjennomføres digitalt.

 • Varslingsrutinene for fravær fra campus følges på vanlig måte. Bruk av hjemmekontor varsles til fravar@dmmh.no med kopi til personalleder.

 • De som må reise kollektivt bør bruke munnbind og unngå å reise i rushtida 07:00-09:00 og 15:00-17:00 om mulig.

 • Ansatte oppfordres til å redusere arbeidsreiser til det som er helt nødvendig.

 • Det er satt ut håndsprit som anbefales brukt når man har benyttet eksempelvis kopimaskiner, kaffemaskiner og kjøkkenutstyr. Renholdsavdelingen prioriterer renhold av flater som berøres av flere.

 • Ved samling til lunsj må en opprettholde god avstand mellom plassene. Lunsjen må utsettes eller tas en annen plass, dersom ikke god avstand mellom hver enkelt kan opprettholdes.

 • Standarden for møteavvikling er inntil videre bruk av digitale plattformer. Fysiske møter kan gjennomføres når forholdene ligger til rette for det, samtidig som smitteverntiltakene følges.

 • Det understrekes at i all aktivitet hvor det kan være vanskelig å opprettholde minst 1 meters avstand så skal det brukes munnbind. 

Se følgende smittevernsmal for mer detaljert informasjon:

https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/rad-og-informasjon-til-andre-sektorer-og-yrkesgrupper/mal-bransjestandard/


Undervisning og møter

På intranett finner man et valg øverst som heter Digital undervisning. Her finner du informasjon og tips til arbeidet med å gjennomføre undervisning og møter digitalt.

Arrangement

Det er besluttet å avlyse alle større sosiale arrangement i DMMHs regi. Dette gjelder også større arrangement/møter i regi av studentorganisasjonene. Mindre arrangement som kan gjennomføres innenfor de gjeldende retningslinjer for smittevern går som planlagt.

Bruk av Zoom

Studenter kan logge på Zoom med FEIDE. Studenter kan starte møter fra nettsiden eller logge inn fra zoom ved å trykke på «sign in with SSO», her må man taste dmmh og gå videre. Da kommer man til FEIDE-innlogging igjen.

Kontakt beredskapsgruppa

Beredskapsgruppen ved DMMH ledes av rektor. Henvendelser som gjelder koronasituasjonen kan sendes til beredskap@dmmh.no.

Informasjonskanaler

Informasjon til ansatte vil bli sendt ut på e-post.
Informasjon til studenter vil bli lagt på itslearning-rommet Glassgården.
I tillegg vil informasjonen oppdateres på denne siden.

Nyttige sider

Folkehelseinstituttet
Helsenorge
Utenriksdepartementet
Publisert: 08.02.2021
Ønsker du mer informasjon om dette temaet? Kontakt en av våre eksperter