Gå til innholdet
Lukk

Koronaviruset: Oppdaterte råd og retningslinjer

Her finner du oppdaterte reiseråd og prosedyrer gjeldende for DMMH, i forbindelse med koronaviruset. Denne siden oppdateres fortløpende.
Sist oppdatert: 11.06.2020 klokken 10.00.
De nyeste oppdateringer er markert i rødt.

 

Overordnet policy

DMMH ønsker å bidra så godt vi kan til å at spredning av viruset begrenses og forsinkes. Samtidig må vi forsøke å legge til rette for at studentene kan ha fortsatt studieprogresjon.

For studenter:

Tilgang til campus

Campus er nå åpnet for studenter. Dørene holdes stengt, og det må benyttes adgangskort.

Eksamen

For våren 2020 og ny/utsatt høsten 2020 gjelder følgende:
Alle skoleeksamener skal erstattes med hjemmeeksamener av lik varighet (WISEflow)
Alle muntlig eksamener gjennomføres digitalt (WISEflow + Zoom)

Eksamensfesten med utdeling av vitnemål avlyses. Det blir arrangert en digital markering.Vitnemål blir sendt ut pr. post.

Vitnemål vil også være digitalt tilgjengelig via nasjonal tjeneste for vitnemål fra høyere utdanning
: www.vitnemalsportalen.no med en gang det er produsert.

Bacheloroppgaven

Studenter som meldte seg av vårens innlevering kan melde seg opp til ny/utsatt innlevering for høsten (17.08 kl 15) innen 1. juli. Studenter som utsetter, trenger ikke å dokumentere sykdom eller annet. Det gis ikke veiledning gjennom sommeren/høsten. Det gjøres unntak fra studieforskriften § 5-7 punkt 4. Det åpnes for at de som leverer våren 2020 og får bestått karakter, kan forbedre denne høsten 2020 ved å melde seg opp innen samme frist.

Vi gjør oppmerksom på gebyret for forbedring av karakter, som for bacheloroppgaven er satt til 500,-. (Økningen i gebyret skyldes at sensur av en bacheloroppgave er et betydelig større arbeid enn ved andre eksamen).

Masteroppgaven

Studenter som meldte seg av vårens innlevering kan melde seg opp til neste ordinære innlevering, 12.10 innen 1. juli. Studenter som utsetter til 12.10 vil naturligvis måtte betale studieavgift for høsten 2020. Muntlig høring for de som leverer 22.05 vil være i uke 25, og gjennomføres digitalt ved at sensorer og kandidat bruker Zoom. Det vil IKKE bli gjort unntak fra studieforskriften § 5-7 punkt 4.

Utveksling høsten 2020

Utveksling for bachelorstudenter avlyses høsten 2020. Studentene tilbys en 30 studiepoengs fordypning med opplegg inspirert av digital mobilitet. Studentene dette gjelder får tilsendt utfyllende informasjon. Internasjonalt kontor informerer de involverte samarbeidspartnerne.

Utveksling på masternivå innebærer ikke praksis og planlegges derfor gjennomført som normalt. Dersom vi får beskjed om at mottakerinstitusjon ikke kan ta imot DMMH-studentene, vi de kunne fortsette studiene på DMMH i høstsemesteret.


Bibliotek

Biblioteket er kun åpen på mandager og torsdager. Lånetiden forlenges automatisk for alle lån, slik at ingen skal få gebyr for ikke leverte lån. Det er ønskelig at studentene leverer lånte bøker ved første anledning.

Biblioteket har opprettet en egen side om situasjonen, som du finner her.

Det åpnes stadig opp nye tilganger til digitale ressurser, og en oversikt over mange av disse finner du her. Ellers viser vi til våre vanlige sider for tilgang til databaser og nettressurser som du finner her.

Følg oss på Facebook for å få med deg de aller nyeste oppdateringene!

https://www.facebook.com/dmmhbib/

Nasjonalbiblioteket har åpnet tilgang til alt sitt digitale innhold (også pensumbøker). Du kan lese mer om dette her.

Arrangement

Det er besluttet å avlyse alle større sosiale arrangement i DMMHs regi. Dette gjelder også arrangement / møter i regi av studentorganisasjonene.

Bruk av Zoom

Studenter kan logge på Zoom med FEIDE. For å logge inn på zoom går dere her. Studenter kan starte møter fra nettsiden eller logge inn fra zoom ved å trykke på «sign in with SSO», her må man taste dmmh og gå videre. Da kommer man til FEIDE-innlogging igjen.

For ansatte: 

  • Vi oppfordrer til fortsatt bruk av hjemmekontor
  • Ansatte i risikogrupper må utvise særlig forsiktighet.
  • Ved sykdom eller antydning til sykdom skal man ikke besøke arbeidsplassen.
  • Hvis man må benytte kollektiv transport for å reise til og fra DMMH, bør man vurdere å benytte hjemmekontor.
  • De som ønsker å benytte kontoret, må varsle Fravær slik at eventuell smittesporing blir mulig. Dessuten blir varmen på kontoret slått på.
  • Smittevernstiltakene må ivaretas av den enkelte både på kontoret og i fellesarealer: Håndhygiene og 1 meters avstand.
  • Renholderne må prioritere renhold av diverse flater som berøres av flere, og det finnes tydelige rutiner for dette renholdet. Det er satt ut håndsprit som anbefales brukt når man har benyttet eksempelvis kopimaskiner, kaffemaskiner og kjøkkenutstyr.
  • Dersom klasserom benyttes til møter, sendes beskjed til Ann-Kristin akbe@dmmh.no, slik at renhold kan tørke over bordene etterpå. (TimeEdit er ikke egnet for at renhold skal få oversikt, da den opprinnelige timeplanen ligger inne fremdeles).
  • For å redusere trafikken inn til det trange område med posthyllene, blir posten fordelt til hvert enkelt kontor. Posten blir ikke fordelt hver dag, så dersom noen venter på post som haster, send en melding til Heidi, hbe@dmmh.no.

Se følgende smittevernsmal for mer detaljert informasjon:

https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/rad-og-informasjon-til-andre-sektorer-og-yrkesgrupper/mal-bransjestandard/

Undervisning og møter

På intranett finner man et valg øverst som heter Digital undervisning. Her finner du informasjon og tips til arbeidet med å gjennomføre undervisning og møter digitalt.

Bibliotek

Biblioteket er åpen mandager og torsdager. Ansatte kan ved behov låne bøker i automaten.

Biblioteket har opprettet en egen side om situasjonen, som du finner her.

Det åpnes stadig opp nye tilganger til digitale ressurser, og en oversikt over mange av disse finner du her. Ellers viser vi til våre vanlige sider for tilgang til databaser og nettressurser som du finner her.

Følg oss på Facebook for å få med deg de aller nyeste oppdateringene!

https://www.facebook.com/dmmhbib/

Utveksling høsten 2020

Utveksling for bachelorstudenter avlyses høsten 2020. Studentene tilbys en 30 studiepoengs fordypning med opplegg inspirert av digital mobilitet. Studentene dette gjelder får tilsendt utfyllende informasjon. Internasjonalt kontor informerer de involverte samarbeidspartnerne.

Utveksling på masternivå innebærer ikke praksis og planlegges derfor gjennomført som normalt. Dersom vi får beskjed om at mottakerinstitusjon ikke kan ta imot DMMH-studentene, vi de kunne fortsette studiene på DMMH i høstsemesteret.

Beredskap

En utvidet beredskapsgruppe møtes 0830 hver torsdag. Informasjon fra gruppen sendes gjennom de vedtatte kanaler. Gruppen ledes av rektor. Henvendelser skjer på e-post til gruppen

Informasjonskanaler

Informasjon til ansatte vil bli sendt ut på e-post.
Informasjon til studenter vil bli lagt på itslearning-rommet Glassgården.
I tillegg vil informasjonen oppdateres på denne siden.

Nyttige sider

Folkehelseinstituttet
Helsenorge
Utenriksdepartementet