Gå til innholdet

Koronaviruset: Oppdaterte råd og retningslinjer

Her finner du oppdaterte reiseråd og prosedyrer gjeldende for DMMH, i forbindelse med koronaviruset. Denne siden oppdateres fortløpende.
Sist oppdatert: 02.04.2020 klokken 11:51.
De nyeste oppdateringer er markert i rødt.

DMMH stengt

Sentrale myndigheter har så langt stengt universiteter og høyskoler til og med mandag 13. april (2. påskedag).

Vi ønsker å legge til rette for studenters og ansattes planlegging. DMMH avlyser alle fysiske samlinger som gjelder undervisning og eksamener, i vårsemesteret 2020.

Unntak: Praktiske eksamener kan arrangeres som vanlig hvis sentrale myndigheter åpner universiteter og høyskoler fra og med tirsdag 14. april. Hvis ikke slik åpning skjer 14. april, skal også de praktiske eksamenene gjennomføres uten fysiske samlinger.

Overordnet policy

DMMH ønsker å bidra så godt vi kan til å at spredning av viruset begrenses og forsinkes. Vi følger et føre-var-prinsipp. Samtidig må vi forsøke å legge til rette for at studentene kan ha fortsatt studieprogresjon.

For studenter:

Undervisning

All undervisning (unntatt nettbasert) avlyses fra og med 12.03 og ut studieåret. DMMH vil, så langt praktisk mulig, tilby nettbasert undervisning som erstatning for undervisning i klasserom fra og med 23.03. Kravet om tilstedeværelse er opphevet fra 10.03. De studentene som allerede hadde mistet eksamensrett den 10.03, vil ikke få igjen denne retten.

Tilgang til campus

Studenter skal ikke oppholde seg på campus. Dersom du har private gjenstander på campus, kan du gjøre et kort besøke til campus for å hente dette.

Eksamen

For våren 2020 og ny/utsatt høsten 2020 gjelder følgende:
Alle skoleeksamener skal erstattes med hjemmeeksamenwr av lik varighet (WISEflow)
Alle muntlig eksamener gjennomføres digitalt (WISEflow + Zoom)
Praktiske eksamener vurderes fortløpende. Det arbeides for fullt med å finne alternative eksamensformer, og alle eksamener skal gjennomføres i det aktuelle semesteret.

Bacheloroppgaven

Innleveringsfrist for alle bacheloroppgaver utsettes til 22.05 klokken 15:00 (WISEflow). Studenter som ønsker, kan melde seg av vårens innlevering og melde seg opp til ny/utsatt innlevering for høsten (17.08 kl 15). Studenter som utsetter, trenger ikke å dokumentere sykdom eller annet. Det gis ikke veiledning gjennom sommeren/høsten. Det gjøres unntak fra studieforskriften § 5-7 punkt 4. Det åpnes for at de som leverer våren 2020 og får bestått karakter, kan forbedre denne høsten 2020.
Vi gjør oppmerksom på gebyret for forbedring av karakter, som for bacheloroppgaven er satt til 500,-. (Økningen i gebyret skyldes at sensur av en bacheloroppgave er et betydelig større arbeid enn ved andre eksamen).
For de som ikke ønsker å levere til våren, er frist for å melde seg av 7. mai.
For de som ønsker å melde seg opp til ny/utsatt bachelorinnlevering i august, er frist for å melde seg opp 1.juli (for alle andre eksamen, 15. juli).


Masteroppgaven

Innleveringsfrist for alle masteroppgaver utsettes til 22.05 klokken 15:00 (WISEflow). Studenter som ønsker, kan melde seg av vårens innlevering og melde seg opp til neste ordinære innlevering, 12.10. Studenter som utsetter til 12.10 vil naturligvis måtte betale studieavgift for høsten 2020. Muntlig høring for de som leverer 22.05 vil være i uke 25, og gjennomføres digitalt ved at sensorer og kandidat bruker Skype eller lignende. Det vil IKKE bli gjort unntak fra studieforskriften § 5-7 punkt 4.

Praksis

OBS: Studenter skal ikke returnere til praksis uansett om barnehagene åpner før praksisperioden ordinært skulle vært avsluttet
Nasjonale føringer er at det åpnes for å avvike fra kravet om gitt antall dager (krav fra rammeplanen) så lenge læringsutbytter oppnås. Dette for å sikre at studentene ikke forsinkes i sitt studieløp.


Bibliotek

Biblioteket er stengt inntil videre. Lånetiden forlenges automatisk for alle lån, slik at ingen skal få gebyr for ikke leverte lån.

Biblioteket har opprettet en egen side om situasjonen, som du finner her.

Det åpnes stadig opp nye tilganger til digitale ressurser, og en oversikt over mange av disse finner du her. Ellers viser vi til våre vanlige sider for tilgang til databaser og nettressurser som du finner her.

Følg oss på Facebook for å få med deg de aller nyeste oppdateringene!

https://www.facebook.com/dmmhbib/


Tilgang til pensum

Det er dessverre en del som ikke har tilgang til sine bøker, samt at biblioteket er stengt. I tillegg til de nevnte muligheten fra biblioteket, har nasjonalbiblioteket nå åpnet tilgang til alt sitt innhold. Du kan lese mer om dette her.

Arrangement

Det er besluttet å avlyse alle sosiale arrangement i DMMHs regi og / eller lokaler. Dette gjelder også arrangement / møter i regi av studentorganisasjonene. Dette rammer også den planlagte turen til Dublin for styrerutdanningen.

Arbeidskrav, datainnsamling , besøk i/fra barnehage m.m.

Det skal inntil videre ikke gjennomføres besøk i eller fra barnehager. Arbeidskrav skal så langt det lar seg gjøre gjennomføres men uten barn tilstede og uten å besøke barnehager. Nærmere informasjon om dette vil komme fra faglærer.

Innsamling av data i forbindelse med bachelor- og masteroppgaver må vurderes nærmere slik at smitte begrenses og studentenes progresjon ikke unødig hindres. Instruksjoner kommer senere. Heller ikke her skal det gjennomføres besøk i eller fra barnehager inntil videre.

Vi opplever for tiden store problemer med å få logget på, og jobbet i, itslearning. Dette medfører at en del arbeidskrav blir vurdert senere enn de normalt skal.

Reiser

Vi oppfordrer alle studenter til å unngå reiser, også privat.

Alle studenter som returnerer fra utenlandsopphold fra og med 12.03 skal holde seg hjemme i minimum 14 dager.


For ansatte:

Hjemmekontor

Alle ansatte skal fra og med 12.03. jobbe hjemmefra så langt dette lar seg gjøre. Dette skal tolkes strengt. Man skal kun besøke campus rent unntaksvis og i korte perioder for å hente gjenstander eller utføre oppgaver som absolutt må utføres på campus.
Ansatte med særlige helseutfordringer og / eller høy alder oppfordres til å være ekstra forsiktige
Vi oppfordrer de som ev. må være tilstede på DMMH om å unngå felles lunsjer.
Temperaturen på alle undervisningsrom og kontorer er nå senket. Vi snur på varslingsrutinene frem til påske (i første omgang). Hjemmekontor varsles ikke. Andre grunner til at en er borte fra jobb varsles på vanlig måte. De som skal på kontoret må varsle til fravær før kl. 14.00 dagen før.

Undervisning og møter

På intranett finner man et valg øverst som heter Digital undervisning. Her finner du informasjon og tips til arbeidet med å gjennomføre undervisning og møter digitalt.

Frist for levering av eksamensoppgaver

Frist for å sende eksamensoppgaver for våren 2020 og ny/utsatt høst 2020 utvides til 21. april.

Bibliotek

Biblioteket er stengt inntil videre. Lånetiden forlenges automatisk for alle lån, slik at ingen skal få gebyr for ikke leverte lån.Ansatte kan ved behov låne bøker i automaten.

Biblioteket har opprettet en egen side om situasjonen, som du finner her.

Det åpnes stadig opp nye tilganger til digitale ressurser, og en oversikt over mange av disse finner du her. Ellers viser vi til våre vanlige sider for tilgang til databaser og nettressurser som du finner her.

Følg oss på Facebook for å få med deg de aller nyeste oppdateringene!

https://www.facebook.com/dmmhbib/

Reiser, kurs, konferanser m.m.

Alle tjenestereiser, kurs og konferanser avlyses inntil videre.

Vi oppfordrer alle ansatte til å unngå reiser, også privat.

Alle ansatte som returnerer fra utenlandsopphold fra og med 27.02 skal holde seg hjemme i minimum 14 dager i tråd med sentrale regler.

Praksisbesøk

Alle praksisbesøk endres til samtale via skype (eller lignende), for å redusere sjansene for smitte av koronaviruset. Dette gjelder med umiddelbar virkning. Det kan gjøres unntak i helt spesielle tilfeller.
(vedtatt 10.03.20)

Beredskap

En utvidet beredskapsgruppe vil møtes 0830 hver arbeidsdag, inntil videre. Informasjon fra gruppen vil bli spredd gjennom de vedtatte kanaler. Gruppen ledes av rektor. Henvendelser skjer på e-post til gruppen

Informasjonskanaler

Informasjon til ansatte, vil bli sendt ut på e-post.
Informasjon til studenter vil bli lagt på itslearning-rommet Glassgården.
I tillegg vil informasjonen oppdateres på denne siden.

Nyttige sider

Folkehelseinstituttet
Helsenorge
Utenriksdepartementet