Gå til innholdet
Lukk

Koronaviruset: Oppdaterte råd og retningslinjer

Her finner du oppdatert informasjon for DMMH, i forbindelse med koronaviruset. Denne siden oppdateres fortløpende.

Ta vare på hverandre!
Smittevernsveileder for DMMH Informasjonsmateriell om korona

Sist oppdatert: 28.09.2020.

Overordnet policy

DMMH ønsker å bidra så godt vi kan til at spredning av viruset begrenses og forsinkes. Samtidig må vi forsøke å legge til rette for å få en så normal studie- og arbeidshverdag som mulig.

For studenter

Oppstart høsten 2020

Velkommen til et nytt studieår. Som kjent er vi fortsatt i en situasjon hvor det må tas smittevernhensyn. Av den grunn vil vi be om at dersom du har behov for å kontakte en av våre ansatte så gjøres dette per e-post eller telefon. Vi ønsker i størst mulig grad at kommunikasjon foregår elektronisk for å redusere fare for smitte. Takk, og lykke til med studiestart!

Tilgang til campus

Campus er nå åpnet for studenter. Smittevernreglene må følges og alle må forholde seg til de oppslag og instrukser som blir gitt. 

Tilstedeværelse på undervisning

Tilstedeværelsesreglementet om obligatorisk oppmøte gjelde ikke for studieåret 2020 / 2021. 

Eksamen

For høsten 2020 gjelder følgende:
Alle skoleeksamener skal erstattes med hjemmeeksamener av lik varighet (WISEflow)
Alle muntlig eksamener gjennomføres digitalt (WISEflow + Zoom).

Masteroppgaven

Muntlig høring for de som leverer 12.10 vil være i uke 46-47, og gjennomføres digitalt ved at sensorer og kandidat bruker Zoom.

Utveksling høsten 2020

Utveksling for bachelorstudenter avlyses høsten 2020. Studentene tilbys en 30 studiepoengs fordypning med opplegg inspirert av digital mobilitet. Studentene dette gjelder får tilsendt utfyllende informasjon. Internasjonalt kontor informerer de involverte samarbeidspartnerne.

Utveksling på masternivå innebærer ikke praksis og planlegges derfor gjennomført som normalt. Dersom vi får beskjed om at mottakerinstitusjon ikke kan ta imot DMMH-studentene, vi de kunne fortsette studiene på DMMH i høstsemesteret. 

Bibliotek 

Biblioteket er åpent. I tillegg åpnes det stadig opp nye tilganger til digitale ressurser, og en oversikt over mange av disse finner du her. Ellers viser vi til våre vanlige sider for tilgang til databaser og nettressurser som du finner her.

Følg oss på Facebook for å få med deg de aller nyeste oppdateringene!

https://www.facebook.com/dmmhbib/

Nasjonalbiblioteket har åpnet tilgang til alt sitt digitale innhold (også pensumbøker). Du kan lese mer om dette her.


For ansatte: 

  • Smitteverntiltakene må ivaretas av den enkelte, både på kontoret og i fellesarealer: Håndhygiene og minst 1 meters avstand.

  • Ved sykdom eller symptomer på luftveissykdom skal man ikke oppsøke arbeidsplassen.

  • Ansatte i risikogrupper må utvise særlig forsiktighet.

  • Som utgangspunkt skal arbeidsplassen være på campus, men hjemmekontor kan være et alternativ. Den enkelte vurderer selv når det er mest hensiktsmessig/smittevernshensyn taler for å benytte hjemmekontor.

  • Varslingsrutinene for fravær fra campus følges på vanlig måte. Bruk av hjemmekontor varsles til fravar@dmmh.no med kopi til personalleder.

  • For de som må benytte kollektivtrafikk for å komme til jobb, bør en forsøke å unngå rushtrafikken.

  • Det er satt ut håndsprit som anbefales brukt når man har benyttet eksempelvis kopimaskiner, kaffemaskiner og kjøkkenutstyr. Renholdsavdelingen prioriterer renhold av flater som berøres av flere.

  • Ved samling til lunsj må en opprettholde god avstand mellom plassene. Lunsjen må utsettes eller tas en annen plass, dersom ikke god avstand mellom hver enkelt kan opprettholdes.

  • Standarden for møteavvikling er inntil videre bruk av digitale plattformer. Fysiske møter kan gjennomføres når forholdene ligger til rette for det, samtidig som smitteverntiltakene følges.

Se følgende smittevernsmal for mer detaljert informasjon:

https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/rad-og-informasjon-til-andre-sektorer-og-yrkesgrupper/mal-bransjestandard/


Undervisning og møter

På intranett finner man et valg øverst som heter Digital undervisning. Her finner du informasjon og tips til arbeidet med å gjennomføre undervisning og møter digitalt.

Arrangement

Det er besluttet å avlyse alle større sosiale arrangement i DMMHs regi. Dette gjelder også arrangement/møter i regi av studentorganisasjonene.

Bruk av Zoom

Studenter kan logge på Zoom med FEIDE. For å logge inn på zoom går dere her. Studenter kan starte møter fra nettsiden eller logge inn fra zoom ved å trykke på «sign in with SSO», her må man taste dmmh og gå videre. Da kommer man til FEIDE-innlogging igjen.

Beredskap

Beredskapsgruppen ved DMMH ledes av rektor. Gruppen møtes hver uke. Henvendelser som gjelder koronasituiasjonen kan sendes til beredskap@dmmh.no

Informasjonskanaler

Informasjon til ansatte vil bli sendt ut på e-post.
Informasjon til studenter vil bli lagt på itslearning-rommet Glassgården.
I tillegg vil informasjonen oppdateres på denne siden.

Nyttige sider

Folkehelseinstituttet
Helsenorge
Utenriksdepartementet