Gå til innholdet

Lederskifte i Studentrådet

Leder Morten Telle og nestleder Viktoria Sofie Hojem overlater vervene til Helene Sommerseth Bakkland (leder) og Marita Bueide Watne (nestleder) i perioden 2015-2016.

Victoria Hojem og Morten Telle, studentrådet DMMH
Morten Telle og Victoria Sofie Hojem fratrer et studentråd som har hatt stor gjennomslagskraft.

Midt i eksamensperioden kobler studentene av med å innrede de nye lokalene som har blitt satt av til studentkro. Det er kanskje den saken dagens studentråd er mest fornøyd med at de har fått gjennom. Det gamle formingsrommet er ved hjelp av studentenes innsats blitt pusset opp og huser nå linjeforeningen ved DMMH.

- Vi har også lagt vekt på å bli mer synlige i studentmiljøet og studentpolitikken, sier Telle. Han har representert DMMH ved mange sammenhenger, og er fornøyd med at høgskolen er satt på kartet på landsbasis. Neste år har DMMH blitt forespurt om å arrangere nettverksmøte for studentstillitsvalgte ved nettverket for private høgskoler.

Hojem er opptatt av at Studentrådet har påvirkningskraft inn mot høgskolens ledelse. - Da vi ikke syntes fraværsvedtektene for 3. klasse fungerte tilfredsstillende fikk vi endret disse, nevner hun som et tydelig eksempel.

Helene Sommerseth Bakkland er ikke ukjent med oppgavene som studentrådsleder. Alle de 3 årene hun har studert ved DMMH har hun jobbet i studentpolitikken. Marita Buide Watne avslutter sitt første år på DMMH nå i disse dager, hun har også vært med i studentrådet.
 
Helene Sommerseth Bakkland, studentrådsleder DMMH       Marita Bueide Watne, nestleder studentrådet DMMH
Helene Sommerseth Bakkland og Marita Bueide Watne gleder seg til å ta fatt på ledervervene i DMMHs studentråd

- Gjennom de 3 årene har jeg sett flere ting jeg kunne tenke meg å gjøre noe med, forteller Bakkland, men tiden strakk aldri til. Nå får jeg endelig rom til å jobbe 100 % for studentenes beste. Men jeg må ha medstudentene mine i ryggen, jeg må vite at det vi jobber for er hva flertallet ønsker.

Den nye ledelsen ser for seg at saker som digitalisering av eksamen og organisering av utdanningen er tema de vil jobbe med til høsten. Men først starter arbeider med å rekruttere medstudenter til å fylle resten av plassene i studentrådet. 

Studentrådet DMMH
Ny og gammel Studentrådsledelse ved DMMH

Oppdatert