Gå til innholdet
Lukk

Ledige plasser på universitets- og høgskolepedagogikk 1

Studiet er tilpasset barnehagelærerutdanningen, men bygger på en generell pedagogikk som kan brukes i alle utdanninger med en profesjonsorientert praksis.
uh-ped-3

De senere årene har det blitt et krav å ha formell UH-pedagogisk kompetanse ved tilsettinger i universitets- og høgskolesektoren. Mange av DMMHs lærere har fullført studiet, som også tilbys med oppstart høsten 2020. 

Tidligere deltakere på studiet har gitt gode tilbakemeldinger.

- Vi er vant til å være alene i undervisningssituasjonen, nå få vi satt søkelyset på oss selv. Dette studiet tilfører noe nytt for oss som lærere, forteller en tidligere student. Og nettopp det å utvikle seg i lærerrollen står sentralt for flere av deltakerne som har sett frem til å få en større bevissthet rundt sin egen undervisning. 

Studiet er også en arena å treffes på ettersom deltakerne har ulik undervisningsbakgrunn og grad av formell kompetanse. Det har ført til et interessant faglig fellesskap, der ulike syn på hva som er god undervisning, ulike fagtradisjoner og måter å kommunisere på møtes. Det har vist seg som en nyttig arena for å diskutere undervisningen ved høgskolen. 

- Det har vært et lærerikt studie, forteller førsteamanuensis Rolv Lundheim som underviser i naturfag.

- Jeg har måttet logge meg på studentsider jeg aldri før har vært inne på. Nå har jeg en bedre forståelse for hva våre studenter kan oppleve som utfordrende. Jeg har hatt et veldig stort utbytte av å ta del i undervisningen til kollegene mine, og å gi og å motta tilbakemeldinger på denne. Ved å delta i undervisningen til hverandre får vi også et innblikk i hva som er likt i utdanningen, på tvers av fagområdene.