Gå til innholdet

Mangler du 30 studiepoeng kunstfag for å søke deg inn på Master i barnekultur og kunstpedagogikk?

NYHET: Nå kan du ta 30 studiepoeng «Musikk, drama, kunst og håndverk i barnehagen» ved DMMH. Sammen med barnehagelærer- eller førskolelærerutdanning er dette tilstrekkelig for å kvalifisere til opptak ved Master i barnekultur og kunstpedagogikk som har oppstart høsten 2019.
Fordypningsemnet Musikk, drama, kunst og håndverk i barnehagen tilbys fra høsten 2018. Emnet tilbys hovedsakelig med tanke på barnehage-/førskolelærere som ønsker å ta 30 stp. kunstfag for å kvalifisere seg til søk på opptak ved Master i barnekultur og kunstpedagogikk. Studiet går over 2 semester og gir grunnlag for å søke Master i barnekultur og kunstpedagogikk med oppstart 2019.

Opptakskravet er barnehagelærerutdanning eller førskolelærerutdanning.

Studiet «Musikk, drama, kunst og håndverk – Enkeltemne 2018/19» er rettet mot praktisk pedagogisk arbeid med kunstfagene i barnehagen. Emnet skal gi innsikt i hvordan barnehagelæreren kan bruke disse fagene til å berike barns lek, læring og danning.

En sentral arbeidsmåte i emnet er praktisk, skapende arbeid, både individuelt og i grupper. Verksteds- og atelierarbeid, dramatisering, fortelling, improvisasjon, musikalsk samspill, sang og studioarbeid er eksempler på praktiske arbeids- og læringsformer som kan benyttes i emnet.

Andre arbeids- og læringsformer vil være forelesninger, gruppediskusjoner, praktisk-teoretiske framlegg og presentasjoner, skriving av fagtekster, ekskursjon/studietur, prosjektarbeid samt selvstudium.

Undervisningen i dette emnet går sammen med undervisningen til 3. klasse bacehlor barnehagelærerutdanning, fordypning Musikk, drama kunst og håndverk i barnehagen. Les mer om studiet eller søk om opptak på våre nettsider.

Søknadsfrist: Løpende opptak fortløpende fram mot studiestart.

Ved faglige spørsmål kan du ta kontakt med Nina Scott Frisch. For spørsmål om søknad og opptak kontakt Line Hellem eller Lene Bye Lorenzen på opptakskontoret.

dmmh_inne
Oppdatert