Facebook
Gå til innholdet
Lukk

Menn i barnehagen - Hvorfor og hvordan?

Hva skal vi gjøre for å få opp andelen menn som jobber i barnehagen


Gjennom boka "Menn i barnehagen" forsøker Kari Emilsen (DMMH), Lena Kjeldsaas (Kanvas) og Pia Friis (Kanvas) å besvare dette viktige spørsmålet.

Boka handler om betydningen de ansattes kjønn kan ha for miljøet i barnehagen. Den er delt inn i 6 deler som legger vekt på hvorfor vi trenger menn i barnehagen, hvordan vi kan rekruttere menn til å jobbe i barnehagen og hvordan vi kan beholde mennene som allerede er ansatt i barnehagen. Boka vier også en del til utfordringer for menn i barnehageyrket, og til en innledende og avsluttende del som peker på historikken og  myndighetenes ansvar for å dekke behovet.

Menn i barnehagen. Hvorfor og hvordan?
Kari Emilsen, Lena Kjeldsaas og Pia Friis 
Fagbokforlaget2023

menn-i-barnehagen
Publisert: 13.12.2023 00:00
Ønsker du mer informasjon om dette temaet? Kontakt en av våre eksperter