Facebook
Gå til innholdet
Lukk

MiU2023 - Med fokus på utfordringer og muligheter innen musikk og utdanning

26. og 27. oktober ble nettverkskonferansen MiU 2023 arrangert på DMMH. Med nesten 100 deltakere, der mange holdt innlegg med variert tematikk ble dette spennende og innholdsrike dager med fokus på utfordringer og muligheter når det gjelder musikk og utdanning.

miu-logo4MiU2023

MiU-konferansen 2023 var en tverrinstitusjonell konferanse som hadde som mål å etablere internasjonale møtearenaer for akademisk, kunstnerisk og pedagogisk forskning og kunstnerisk utviklingsarbeid. Konferansen hadde et bredt spekter av bidrag der hovedtittelen var "Utfordringer og muligheter innen musikk og utdanning".

Spennende keynotes

keynote

David Scott Hamnes (NTNU), Thomas Hilder (NTNU og Tiri Beate Schei Bergersen (Høgskulen på Vestlandet).


David Scott Hamnes, universitetslektor ved NTNU, åpnet konferansen i DMMHs storstue, Glassgården. Tittel på Hamnes sitt foredrag var "Praksisfellesskap og orgelundervisning: Gudstjenesten som læringsarena" og Hamnes hadde med fire unge orgelelever og sammen med disse demonstrerte han i praksis det som foredraget omhandlet.

Thomas R. Hilder, førsteamanuensis ved NTNU, var neste keynote med foredraget "Community, Diversity, Inclusion across Research, Pedagogy, and Outreach". Hilder ble i 2023 tildelt NTNUs personalpris for arbeidet for liveverd og mangfold.

Tiri Beate Bergersen Schei, professor ved Høgskulen på Vestlandet, var siste keynote med tittel "Stemmeskam i vår tid. Sårbarhet i musikalske selvuttrykk"

Variert og innholdsrikt program

I tillegg til disse tre keynotes talerne hadde konferansen et innholdsrikt program med parallelle sesjoner med papers, poster, rundebordsdiskusjoner, symposium og kunstneriske innslag. Til sammen stod nesten 50 innlegg på programmet fordelt på disse to dagene. 

solveig-rivenes-lone_phd_eleven-og-kulturdagen

Solveig Rivenes Lone (NTNU) om "Eleven og kulturdagen"


oyvind-eiksund_ntnu

Øyvind Eiksund (NTNU) med foredraget “He loves the pizza, he loves the pasta” –Twitter as an arena for music-making amongst English football supporters. An explorative approachdelegasjon-nord3
 
Ola Buan Øien, Ola Marius Ryan, Solveig Salthammer Kolaas, Jens Knigge (alle fra Nord universitet) med innlegget "Multimodal praksisveiledning i musikklærerutdanning – en studie om brukeropplevelser av digital veiledningsteknologi"

torill-saterstad

Torill Sæterstad (Universitetet i Sørøst-Norge) om "Å utvide sangens plass i barnehagelærerutdanning» - Erfaringer fra sanglig aktivitet i kunnskapsområdet «barns utvikling, lek og læring (BULL)


ingrid

Ingrid Bjørkøy (DMMH) om "Musisk start på barnehagelivet – Et forsknings- og utviklingsprosjekt om sang og musikk i de yngste barnas oppstart i barnehagen"


Publisert: 02.11.2023 00:00
Ønsker du mer informasjon om dette temaet? Kontakt en av våre eksperter