Gå til innholdet

Mor og datter på samme utdanning

01.04.2016
Anne og Siri Engvik har begge bestemt seg for å bli barnehagelærere på DMMH. Først begynte mor Anne, 3 år senere følger datter Siri de samme sporene.
Far i familien omskolerer seg til barne- og ungdomsarbeider, og storesøster er helsefagarbeider, så familien er godt representert innen helse-, omsorg og utdanning.

Mens Anne tar utdanningen på deltid har Siri valgt heltidsstudiet barnehagelærerutdanning med vekt på flerkulturell forståelse. Begge er de like fornøyde med valget sitt. 

Familien Engvik

- Jeg har jobbet 23 år i barnehage, forteller Anne, som planla å begynne på utdanningen noen år før Siri kom til. - Jeg har alltid sagt jeg skulle bli barnehagelærer. Ankomsten av storesøsteren til Siri stoppet imidlertid planene for 23 år siden, og de følgende årene valgte Anne å konsentrere seg om familien. Men drømmen om å bli student ble ikke parkert på hylla for alltid.

23 års erfaring gir et solid bakteppe, og Anne synes det er flott å få økt kompetansen sin gjennom utdanningen. - Jeg får mange nye innspill å ta med tilbake til barnehagen. Det som har vært mest givende er kanskje at jeg har blitt tryggere på de valgene jeg tar. Jeg har hatt så mange gode forelesere og blitt kjent med mange nye folk, mange av dem har har mye erfaring med seg. Vi har fått tid til drøfting, undring og refleksjon, noe det ofte blir lite tid til i hverdagen.

 At Siri skulle velge samme høgskole som moren var hun ikke i tvil om. - Jeg ønsket å bo i Trondheim, og DMMH er den beste utdanningen, så det var et enkelt valg. Jeg er veldig fornøyd med lærerne på DMMH, har jeg behov for en prat er det lett å kontakte kontaktlæreren min. 

 - Siri var alltid interessert i det vi holdt på med i barnehagen, forteller Anne. - Jeg har nok blitt litt påvirket av mamma, medgir Siri. - Jeg har alltid vært mye på besøk i barnehagen der hun arbeider, men selv har jeg bare jobbet der 2 dager som assistent. Utdanningsvalget mitt stod mellom sykepleien og barnehagen, jeg ønsker å jobbe med mennesker, og spesielt med barn.

De to generasjonene Engvik har god nytte av hverandre i studiehverdagen.
  
- Jeg har stor hjelp av mamma når jeg skal skrive oppgaver, og hun er en god veileder, fortsetter Siri. Det var særlig godt å ha henne i den første praksisperioden, vi lærte veldig mye og det var godt å ha noen å støtte seg på. Det skader nok heller ikke at Anne fyller opp kjøleskapet når hun sjekker inn på Siris hybel de dagene det er samling på deltidsutdanningen. 

 - Siden Siri har valgt en linje får hun et annet blikk på mange ting som jeg kan ta med meg, forteller Anne. - Jeg får høre om mange og interessante tema fra henne. Det er veldig artig å lære fra hennes perspektiv,

- Det er en veldig spennende linje, og en viktig linje, stemmer Siri i. - Det kommer stadig flere personer med flerkulturell bakgrunn til Norge, det er viktig at vi tar vare på og respekterer deres bakgrunn.

- Og jeg er glad for at hun har så gode holdninger i møtet med andre mennesker, vi har mye å lære av andre kulturer, avslutter Anne før de begge skynder seg tilbake til klassene sine.