Gå til innholdet

Ny bok: Barnehagedidaktikk

"Barnehagedidaktikk. En dynamisk og flerfaglig tilnærming",  inneholder bidrag fra flere kjente navn innen barnehagesektoren. Den er redigert av Stig Broström, Tove Lafton og Mari-Ann Letnes (DMMH).  
barnehagedidaktikk

I det barnehagefaglige landskapet står barnehagelæreren overfor en rekke faglige og praktiske utfordringer. Situasjonen krever at man har en dynamisk og mangfoldig tilnærming til didaktisk tenkning.

Forfatterne viser hvordan man kan planlegge virksomheten ut fra en flerfaglig tilnærming. Både allmenndidaktiske og fagdidaktiske perspektiver på barnehagens pedagogikk og innhold løftes frem. 

Bidragene er basert på nyere pedagogisk forskning og tidsaktuelle barnehagepraksiser. Det doble perspektivet sikrer et samspill mellom forskningsbasert kunnskap og praktiske erfaringer. I boken utdypes sentrale didaktiske begrep som overveiende plasserer seg i en danningsteoretisk tradisjon. 

Blant bidragsyterne finner vi også Anne Nakken, Oliver Thiel, Ingvild Olaussen og Jørgen Moe fra DMMH.

Boken er tilpasset barnehagelærerutdanningens ulike kunnskapsområder. Den retter seg mot forskere innen barnehage og didaktikk, lærerutdannere og barnehagelærere som skal lede flerfaglig pedagogisk arbeid i barnehagen. 

Barnehagedidaktikk. En dynamisk og flerfaglig tilnærming.
Broström, Lafton og Letnes (red.)
Fagbokforlaget 2014

Les mer om "Barnehagedidaktikk".
Oppdatert