Gå til innholdet

Ny bok: Mye på spill. Teater som danningspraksis i skolen

Forfatterne er kunstpedagogene og forskerne Bjørn Rasmussen, Institutt for kunst- og medievitenskap, NTNU, og Børge Kristoffersen, DMMH.
Myepåspillny

Frafallet i videregående skoler er et økende problem. Mange unge opplever en skolehverdag preget av mangel på nærvær og lite mestringserfaring.

I "Mye på spill" presenterer forfatterne alternative danningspraksiser som kan engasjere og motivere elever til innsats i skolen.

Forfatterne formidler erfaringer fra et flerårig utviklingsprosjekt i videregående skole kalt "Mye på spill". De beskriver kunstpedagogiske arbeidsformer og et kunnskapssyn som åpner for alternative tilnærminger til læringskvalitet og fagkunnskap.

Boken er rettet mot studenter i drama og teater og estetiske fag. Den er også relevant for studenter og forskere i lærerutdanningen, for pedagogisk personale og for skolemyndigheter.

Les mer om "Mye på spill."

Mye på spill. Teater som danningspraksis i skolen.
Bjørn Rasmussen og Børge Kristoffersen
Fagbokforlaget 2014
Oppdatert