Facebook
Gå til innholdet
Lukk

Ny doktorgrad om god barnehageledelse

- Doktorgraden min er like gammel som babyen min, småler Sine Bjerregaard Hanssen, nyslått førsteamanuensis ved DMMH.

Sine Bjerregaard Hanssens profil på DMMHs nettsider.

Bjerregaard Hanssen har vært ansatt ved høgskolen siden 2015, men gikk ut i fødselspermisjon etter 2 uker på jobb. I høst har hun både feiret bursdag for den omtalte sønnen, og disputert med avhandlingen: "Barnehageledelse mellom innsiden og utsiden. En kvalitativ studie av barnehagelederes erfaringer og opplevelser ved ledelse.

Før Bjerregaard Hanssen kom til Norge jobbet hun 5 år som pedagog i Danmark. I 2007 traff hun mannen sin og ble med ham tilbake til Trondheim. Her tok hun en master i rådgivning og jobbet i 5 år med å veilede studenter ved NTNU, før hun begynte på doktorgraden.  

- Jeg hadde jo forlatt barnehagen i arbeidet med masteren, men å få kombinere ledelse og barnehagen var en perfekt kombinasjon for meg, forteller hun. - Jeg har alltid vært interessert i ledelse: Hva er det som gjør at noen er gode ledere, hva er det som skjer inni hodet på dem? Hvordan ser de på verden? Jeg har en interesse for det psykologiske, hva er det som ligger bak deres gjøren og låten. Hvilke intensjoner bringer de inn i lederrollen.

Sine Bjerregard Hanssen jobbet som pedagog i Danmark før hun kom til Trondheim og etterhvert begynte å forske på barnehageledelse.
Sine Bjerregard Hanssen jobbet som pedagog i Danmark før hun kom til Trondheim og etterhvert begynte å forske på barnehageledelse.

Et godt utgangspunkt for ledelse

- I funnene mine så jeg lederne uttrykte at de beveget seg mellom innsiden og utsiden. Dette ble et omdreiningspunkt for avhandlingen min. Styrerne har stor motivasjon av å være tett på den pedagogiske praksisen. Samtidig må de også ta et metaperspektiv, og stake ut barnehagens retning framover. Det er en evig runddans og en bevegelse styrerne må være i, hvor tett på må de være og når må de trekke seg ut. Jeg tenker det er et veldig godt utgangspunkt å drive med god ledelse, å være tett på og ha motivasjon i det nære arbeidet med barna, kombinert med å ha en faglig visjon og sette retning for barnehagen, et utviklingsperspektiv.

Ingenting er svart/hvitt, du må bevege deg gjennom ytterpunktene noen ganger.

Bjerregaard Hanssen mener det er store forskjeller mellom barnehagene. Noen mestrer denne balansegangen men ikke alle, selv om de synes det er viktig.

- Det er et paradoks og motsetning, en utfordring i seg selv. Styringssignalene sier hva du skal ha fokus på av prosess og produkt. Noen ganger opplever styrerne en knallhard målstyring, samtidig ønsker de å jobbe i en prosess. Paradokser som individ og fellesskap, utforske og utvikle eller å være i det du er, motsetningene og kompleksiteten som ligger i jobben er utfordrende.

Sine Bjerregaard Hannsen er ansatt som førstemanuensis ved DMMH. I høst disputerte hun med avhandlingen "God barnehageledelse – Hva og hvordan?. Barnehagelederes perspektiver på utvikling av lederskap."
Sine Bjerregaard Hanssen er ansatt som førsteamanuensis ved DMMH. I høst disputerte hun med avhandlingen "God barnehageledelse – Hva og hvordan?. Barnehagelederes perspektiver på utvikling av lederskap."

Dansk og norsk barnehagehverdag

Forskjellene mellom Danmark og Norge er ikke i seg selv så store, men det er nyanser, forteller Bjerregaard Hanssen.

- Norge var tidligere ute med å få en rammeplan, det er noe som jobbes med i Danmark nå.  Læreridentiteten er også sterkere i Norge, jeg var ikke barnehagelærer i Danmark, men pedagog. Didaktikk er nesten et fyord i Danmark, selv om det egentlig er det vi holder på med.

En forskjell hun ser er at vi er mer opptatt av å være politisk korrekt i Norge.

-  Det er viktig å gi studenter mot til å ta tak i vanskelige situasjoner, vi må tørre å snakke om ting som kan kjennes vanskelige, som kulturell eller etnisk tilknytning. Vi kan ikke ha berøringsangst som barnehagelærere, vi må være den som tør stå opp for barna. Som barnehagelærer må du være modig. Vi må tørre å være nær, selv om vi risikerer å tråkke noen på tærne.

Vi må ikke glemme å være sammen i virkeligheten også

Bjerregaard Hanssen synes hun har spennende arbeidsoppgaver på DMMH. Nå underviser hun på linjene med flerkulturell forståelse og barnehageledelse, masterutdanningen i ledelse, videreutdanningen i veiledning, og i fordypningen om bærekraft. Hun har også sett seg ut et annet område som hun synes det er viktig å fokusere på.

- De siste 10 årene har jeg vært veldig opptatt av vårt forhold til skjermbruk, og det sosiale mediesamspillet. Vi ser det på utdanningene også, det er større krav om nettundervisning men skal en være i det relasjonelle må man oppsøke studiestedet selv om det er tungvint. Vi må kunne stille krav til studentene våre at vi skal møtes ansikt til ansikt, selv om det blir oppfattet som gammeldags. Det er i møte med andre at vi blir kjent med oss selv og disse personlige og fysiske møtene tror jeg er avgjørende for å utvikle seg som barnehagelærer og leder.  








Publisert: 04.12.2023 00:00
Ønsker du mer informasjon om dette temaet? Kontakt en av våre eksperter