Facebook
Gå til innholdet
Lukk

Ny forstudie "Lärare uten grenser"

DMMH har i samarbeid med Mittuniversitetet i Sverige og Nord Universitet gjennomført forstudien «Lärare uten grenser - rekrytera och behålla lärare i Nordens gröna bälte».

Mangel på kvalifiserte lærere i grensetraktene i Trøndelag og Jämtland

Lærermangelen er betydelig internasjonalt sett, også i Sverige og Norge, som inngår i det såkalte «Nordens grønne belte». Dette gjelder både for grunnskolelærere og barnehagelærere. Det er også utfordringer knyttet til rekruttering av studenter til alle lærerutdanningene i begge land, noe som har konsekvenser for utdanningstilbudet til barn og unge.

Prosjektertes mål har vært å kartlegge ulike forhold knyttet til lærermangelen, regionens utfordringer og muligheter, samt gjennomføre en sammenlignende analyse av regionene i det grønne beltet. Resultatene viser at lærermangelen er størst i rurale strøk og at mange små kommuner har utfordringer med å skaffe nok kvalifiserte lærerkrefter.

Et mål for grenseregionene er å forbedre lik tilgang til inkluderende tjenester av god kvalitet innen utdanning og livslang læring ved å utvikle tilgjengelig infrastruktur, også ved å fremme fjernundervisning og nettkurs.

Forstudien legger grunnlaget for en søknad om finansering fra Interreg Sverige-Norge av et større prosjekt, som vil kunne bidra til nye måter å rekruttere og beholde lærere  på i sektoren både i Norges og i Sveriges grensetrakter.

Fakta om forstudien

  • Prosjektperiode: 1. september 2023 – 31. desember 2023
  • Totalt budsjett: 30 609 EUR
  • Søkt beløp fra EU-midler: 10 000 EUR
  • Søkt beløp fra IR-midler: 5 000 EUR (50 000 NOK)

Svensk projektägare; Lena Boström, Mittuniversitetet, lena.bostrom@miun.se
Norsk projektägare: Ole Petter Vestheim, Nord universitet, ole.p.vestheim@nord.no

Projektmedlemmar: Lena Ivarsson & Glenn Svedin, Mittuniversitetet,Markus Leithe-Lajord, Nord Universitet, Marit Holm Hopperstad, Kari Emilsen & Maria Selmer-Olsen, Dronning Mauds Minne Høgskole

interregPublisert: 17.11.2023 00:00
Ønsker du mer informasjon om dette temaet? Kontakt en av våre eksperter