Gå til innholdet

Nye fagbøker ved høgskolebiblioteket, oktober, del 2

Barneoppdragelse

Launes, Egil: Foreldrehjelpen; oppdragelse som virker /…og Knut Halfdan Svendsen.- Oslo, Cappelen Damm 2018 Plass: 649.1 L

Münster, Sofie: Kjærlighet er ikke alt; lær barnet å takle motstand.- Oslo, Cappelen Damm 2018 Plass: 649.1 M

Barnevern / seksuelle overgrep

Søftestad, Siri: Grunnbok i arbeid med seksuelle overgrep mot barn.- Oslo, Universitetsforlaget 2018 Plass: 364.15 S

Biologiske fag

Hestmark, Geir: Hva er økologi.- Oslo, Universitetsforlaget 2018 Plass: 577 H

Forskning / forskningspolitikk / statistisk dataanalyse

Norsk / barnelitteratur

Møter med barnelitteratur; introduksjon for lærere / Ruth Seierstad Stokke og Elise Seip Tønnessen (red.).- Oslo, Universitetsforlaget 2018 Plass: 028.5 M

Smidt, Jon: Norskfaget mellom fortid og framtid; scene og offentlighet.- Bergen, Fagbokforlaget / LNU 2018 Plass: 439.82071 S

Pedagogikk / barnehage- / masteroppg. / forskning utdanning /spes

Dale, Anniken: Lar du deg styre eller blir du styrt? En undersøkelse av styreres strategivalg i møte med eksterne styringsforsøk.- Trondheim, DMMH 2018 ( Master i barnehageledelse) Plass: 372.24 D

Ekornes, Stine: Lærerprofesjonalitet i arbeidet med psykisk helse i skolen.- Bergen, Fagbokforlaget 2018 Plass:370.153 E

Forr, Audun: Kjente støtten din fra venstre i dag; styrerrollen i et oppvekstsenter, møtet mellom enhetsleder og styrer, et øyeblikks/potensialitets/bilde av en (barnehage) ledelse i bevegelse.- Trondheim, DMMH 2018 (Master i barnehageledelse) Plass: 372.24 F

Instrumentalism in education; where is bildung left? / Stefanie Hillen & Carmla Aprea.- Münster, Waxmann 2015 Plass: 370.1 I

Isaksen, Gunilla Eide: Inkludering i samfunnet; minoritetsforeldres perspektiver.- Trondheim, NTNU/DMMH 2017 (Masteroppgave i Førskoleped.) Plass: q 371.97 I

Kriens, Hilde: Motivasjon og samskapt læring gjennom matnyttighet; en studie om styrerrollen i barnehagebasert kompetanseutvikling.- Trondheim, DMMH 2018 (Master i barnehageledelse) Plass: 372.24 K

Schewe, Olav: Superstudent; lær mer effektivt, få bedre karakterer.- 2.utg.- Oslo, Universitetsforlaget 2018 Plass: 378.17 S

Skole- og utdanningssektoren i utvikling / May Britt Postholm et a.- Bergen, Fagbokforlaget 2018 Plass: 371.2 S

Steinsli, Kjersti: Snakker vi om det? Åpenhet til barnets beste; en studie av kommunikasjon mellom Familieambulatoriet og barnehager i lys av forebygging og tidlig innsats ovenfor barn som pårørende.- Trondheim, NTNU/DMMH 2017 (Master i spes.ped.) Plass: q 371.9 S

Stensby, Kari Lise: Å smile seg med i leken; en fenomenologisk studie av hva som kjennetegner situasjoner preget av humor og glede på en småbarnsavdeling, og hvordan barn kan bruke humor i etablering av fellesskap.- Trondheim, NTNU / DMMH 2017 (Master i førskoleped.) Plass: q 372.231 S

Syrstad, Liv Janne: Bekymringsfullt fravær i grunnskolen; en kvalitativ undersøkelse av ulike aktørers vurderinger av tiltak.- Trondheim, NTNU / DMMH 2017 (Master i spes.ped.) Plass: q 371.29 S

Tolking – språkarbeid og profesjonsutøvelse / Hilde Haualand et al. (red.).- Oslo, Gyldendal 2018 Plass: 418.02 T

Vangstad, Anita Ramdahl: Hvilke tanker og opplevelser har barne- og ungdomsarbeidere om ledelse? «Ikke på topp, men sånn litt under og kan være på topp når jeg vil».- Trondheim, DMMH 2018 (Master i barnehageledelse) Plass: 372.24 V

Westerhus, Mari: Ledelse for læring i FUS barnehagen; distribuert ledelsespraksis og FUS barnehagen som lærende organisasjon.- Trondheim, DMMH 2018 (Master i barnehageledelse) Plass: 372.24 W

Psykologi / sosialpsykologi

Samfunnsfag / ledelse / sosiologi

Brenna, Loveleen Rihel: Mangfoldsledelse; mangfold og likestilling som bærekraftig konkurransefortrinn.- Oslo, Cappelen Damm 2018 Plass: 658.3 B

Hvidsten, Andreas H.: Hva er statsvitenskap /…og Øivind Bratberg.- Oslo, Universitetsforlaget 2018 Plass: 320 H

Nordic dialogues on children and families / edited by Susanne Garvis and Elin Eriksen Ødegaard.- London, Routledge 2018 Plass: 306.85 N

Oppdatert