Gå til innholdet

Nytt prosjekt: Lekeressurs

Et nytt prosjekt tar sikte på å øke rekrutteringen av unge menn til å jobbe i barnehagen.

Prosjektet tar utgangspunkt i arbeidet som er gjort med innovasjonen "Lekeressurs". 

Les kronikken "Menn i barnehagen" av Kari Emilsen og Birgitte Ljunggren, der prosjektet omtales. 

Lekeressurs ble først prøvd ut på Lillehammer i 2009, med midler fra Fylkesmannen i Oppland. Det er et samarbeid mellom barnehage og ungdomsskole, der ungdomsskolegutter inviteres til å jobbe i barnehagen etter skoletid eller i ferier. Guttene deltar i leken på barnas premisser, og arbeider 1 dag i uka i barnehagen, eller 1-2 uker i skoleferien.

Flere fylker har tatt opp idéen, og fylkesmannsembedene rundt om i landet organiserer dette på ulikt vis. I noen fylker går det under navnet Lekekompis.

Det er lite erfaringssamling fra de ulike fylkene, og Fylkesmannen i Oppland, DMMH, Likestillingssenteret og Østlandsforskning har nå startet opp et forsknings- og innovasjonsprosjekt for å samle inn og samordne dette.

Hovedmålet med prosjektet er å se hvilke faktorer som skal til for å rekruttere menn til å arbeide i barnehagen. 

Barnehagene som deltar er Betel barnehage (Klæbu), Brekkåsen idrettsbarnehage (Melhus), Lundgaardsløkka barnehage (Fåberg), Jørstadmoen barnehage og Steinrøysa barnehage (Lillehammer).

Foredrag1
Vigdis Mathisen Olsvik fra Østlandsforskning forteller om noen av målsettingene til prosjektet.

Prosjektet har flere mål:
 • Det overordnede målet:
  Å finne bedre måter å jobbe på for å rekruttere og beholde menn i barnehagen
  Å studere, videreutvikle og spre en ny måte å organisere rekrutterings- og kompetansestrategier i barnehager på
 • Et langsiktig mål:
  Å bidra til rekruttering av menn til permanent arbeid i barnehagene
 • Et indirekte mål:
  Å øke statusen til barnehagen som arbeidsplass  

Prosjektet håper også å bidra til redusert frafall i videregående opplæring.

Gjennom prosjektet håper man blant annet å få kunnskap om: 

 • Hvilke holdninger gutter har til å jobbe i barnehage som et fremtidig yrke
 • Hvordan barnehagen jobber med å rekruttere og beholde menn
 • Hva rekrutterings- og kompetansestrategiene betyr for tjenesten barnehagene gir foreldre og barn 

Lundgaardsløkka barnehage har deltatt i prosjektet siden 2009. I år hadde barnehagen 64 søkere og kan feire at de har tilbudt 100 stillinger til ungdomsskoleguttene på Fåberg.

barnehage2
Bjørn Håkon Andersen og Tove-Merete Åsegg Simensen fra Steinrøysa barnehage sier det er viktig å ha implementert prosjektet både i personal- og foreldregruppa. Barnehagen opplever at guttene er svært fornøyde, ofte får de søknader fra tidligere deltakere som søker på nytt, eller fra søsken av disse.

For å nå ut til skoleelevene presenterer barnehagene seg på ungdomsskolene. Guttene må skrive en god søknad. Brekkåsen barnehage gjennomfører i tillegg til dette også individuelle intervjuer. Alle guttene får mannlig veileder når de kommer ut i barnehagen.  

Barnehagene legger vekt på mangfoldet i søkermassen. De legger vekt på at alle passer i barnehagen, uansett hva slags interesser de har.
 Brekkåsen

På Brekkåsen får alle guttene som deltar i prosjektet attest og de må skrive logg siste dag i arbeidsperioden, forteller John Iver Schjegstad.

Som avslutning på prosjektet planlegges en nasjonal konferanse i 2017.

Oppdatert