Facebook
Gå til innholdet
Lukk

Nytt samtaleopplegg om barn og overgrep til bruk i barnehagen

Redd Barna står bak det nye verktøyet som er spesielt rettet mot barn mellom 4 og 6 år. 
Opplegget består av fire animasjonsfilmer produsert i samarbeid med NRK, og samtalekort til bruk sammen med barna. I tillegg er det et hefte som gir råd og veiledning for forberedelser og hva man gjør i etterkant av filmene, og hvordan man følger opp et barn som forteller om noe man blir urolig for.

Redd Barna har samarbeidet med flere organisasjoner om å utarbeide opplegget, deriblant har DMMHs høgskolelektor Elisabeth Walsøe Lehn vært med i referansegruppa.
Redd Barna har samarbeidet med flere organisasjoner om å utarbeide opplegget, deriblant har DMMHs høgskolelektor Elisabeth Walsøe Lehn vært med i referansegruppa. 

- Seksuelle overgrep skjer oftere enn vi tror, sier Stine Vold fra Redd Barna. 

- Hun forteller at for veldig mange barn begynner overgrepene mens de er i barnehagealder.Barn som har opplevd vanskelige ting har ulike måter å vise det på. De ansatte i barnehagen har et eget ansvar for å ta barna på alvor og må være tydelige på at de er voksne som kan hjelpe barna.

- De fleste overgrep begås av noen barna kjenner godt og har tillit til. Barna kan få sterk skyldfølelse etter overgrepet. Å tro at det er din skyld gir ofte større skade enn selv overgrepet, forteller Vold.

- Ca 1/3 av seksuelle overgrep begås av andre barn. Unge overgripere forstår ofte ikke at de har begått et overgrep. Det er viktig å gi hjelp så tidlig som mulig. 

redd-barna-2- Lytt til alle barnas stemme, sier Silje Vold fra Redd Barna til 3. års-studentene på DMMH. - For å få barn til å fortelle om overgrep er det viktig med tid, tillit og tematisering.

Det er mange årsaker til at barn ikke forteller om overgrep, fortsetter Vold.

  • De tror det er vanlig, eller at ingen vil skjønne det.
  • De mangler begrep for å beskrive det de opplever
  • De utsettes for trusler og tvang
  • De føler ansvar, skyld og skam
  • De er redde for ikke å bli trodd
  • De er redde for andres reaksjoner (sinne, mobbing, stempling)
  • De vet ikke at det er hjelp å få, eller hvor de skal få hjelp

- I første studieår lærer studenten om barns naturlige seksuelle utvikling og hvordan de som barnehagelærere kan jobbe for at barn skal utvikle forståelse for egen kropp, egne grenser og forstå andres. Det er grunnleggende kunnskap som igjen bidrar til å forebygge overgrep senere i livet, forteller Elisabeth Walsøe Lehn, som er ansvarlig for temaukene i siste studieår. .

Temaukene på DMMH gjennomføres i januar. Gjennom en hel uke får-studentene undervisning om barn som er utsatt for vold og overgrep fra flere eksterne aktører.  De jobber også i tverrfaglige team med studenter fra andre utdanninger som er viktige samarbeidspartnere, blant annet fra barnevernspedagog-, sosionom- og vernepleierutdanningene.

Undervisningsopplegget Kroppen min eier jeg. 

Publisert: 25.09.2020 00:00
Ønsker du mer informasjon om dette temaet? Kontakt en av våre eksperter