Facebook
Gå til innholdet
Lukk

Nytt samtaletilbud på campus

- Min rolle er å skape gode rom for den gode, men også den vanskelige samtalen.

Book time til samtale ved Sit

Øyvind Kolbu Rognstad er utdannet barnehagelærer ved DMMH.
Øyvind Kolbu Rognstad er utdannet barnehagelærer ved DMMH.

Etter at Rognstad gikk ut herfra i 2012 har han tatt et årsstudie i veiledning. Han kjenner også godt til studentmassen etter å ha vært praksislærer i flere år. Nå har han byttet ut jobben som pedagogisk leder i Sit-barnehagene med et engasjement som studentlivsrådgiver i Sit. Torsdager er han på campus på DMMH.

Studentene har et stort behov for å prate.

- Der snakker vi om tema som opptar studenten også utenfor studiene, som for eksempel stress, ensomhet og relasjonsutfordringer. Det er viktig å vite at man kan ha noen å snakke med. Jeg forsøker å møte studentene "der de er" og aktivt lytte til det de bringer inn i rommet, sier Rognstad.

En samtale med studentlivsrådgiver er et lavterskeltilbud, et pusterom for studentene hvor de kan åpne seg om utfordringer i livet. Rådgiveren har taushetsplikt og det føres ikke journal.  

- Jeg tror at ethvert menneske har iboende verktøy for å kunne håndtere de vanskelige delene av livet. Min jobb er å gjøre studenten oppmerksom på det, og at vi sammen kan legge til rette for at studenten kan oppleve mestring.

Det er ikke farlig å slite psykisk

- Det er flere av de som søker råd og veiledning som går rundt og tenker at de ikke er normale, fortsetter Rognstad.

- Det er helt normalt å ha perioder der vi sliter mentalt og har det vanskelig i en periode i livet. Det som er viktig når livet er vanskelig er å ha gode folk rundt seg som man kan finne støtte i. Men alle har ikke nødvendigvis det. Og noen situasjoner og problemstillinger krever kanskje en utenforstående tredjepart. Der er vi. Det som er viktig er at studentene får mulighet til å ta tak i eget liv ved for eksempel å booke en samtaletime med oss i Sit. Da har du tatt et steg i riktig retning.

Må være rom for å gjøre feil

Rognstad er opptatt av at studentene skal engasjere seg også utenfor klasserommet.

- Studentene skal trives på campus. Da trenger de noen ikke-faglige møteplasser der de kan være sammen. Det er kjempeviktig å gjøre noe annet enn bare å studere, og skape seg et godt sosialt liv utenfor studiene. Fra min egen tid på DMMH husker jeg spesielt godt det vi gjorde utenfor studiene. Blant annet mannskor, futsal og revy. Det ga studenttilværelsen ekstra kvalitet.

Han ser en utvikling i samfunnet der frykten for å feile er økende.

- Vi må begynne å utdanne studenter som tør å gjøre feil, som forstår at det valg å gjøre feil ofte leder til utvikling av en selv. Det er bra gjøre feil, vi lærer av det. Frykten for å gjøre feil hindrer oss i så mange deler av livet fra før, så jeg tror vi gjør samfunnet en god gjerning ved å oppdra hverandre med at det å feile kan være positivt i mange sammenhenger.

Øyvind Kolbu Rongstad er studentlivsrådgiver i Sit og har kontor på DMMH en dag i uka.
Øyvind Kolbu Rongstad er studentlivsrådgiver i Sit og har kontor på DMMH en dag i uka.

Rognstad treffes på Velferdskontoret (rom 225), torsdager mellom kl. 9-15. Han og andre rådgivere og helsesykepleiere i Sit kan bookes for samtaler på andre campus og til ulike tider.

Sits samtaletilbud på campus i Trondheim.
Publisert: 15.05.2023 00:00
Ønsker du mer informasjon om dette temaet? Kontakt en av våre eksperter