Gå til innholdet

Oppvekst er tema for Forskningsdagene 2018

Både DMMH og Forskningsrådet er svært fornøyd med at oppvekst er tema for Forskningsdagene 2018.
forskningsdagene_logo_bokmal_rgb_neg

Norge har høyest barnehagedekning i verden

Forskningsrådet skriver på sine nettsider at Norge er det landet i verden som har høyest barnehagedekning, noe som er viktig både for arbeidsdeltakelse og for sosial utjevning. –Barnehagedekningen har gjort at kvinnene har kommet ut i arbeidslivet, og dette har en effekt som faktisk er like viktig som oljen for hvor hvordan vi har skapt velferdssamfunnet vårt, sier Marit Haldar, utdanningsforsker og professor i sosiologi ved OsloMet Storbyuniversitetet.

–Synet på barnehager har også endret seg over tid. Fra tidligere å se på det som et «oppbevaringssted» for barna, er man i dag mer opptatt av at barna skal lære noe, sier Haldar.

Les hele artikkelen på Forskningsrådets nettsider

DMMH har egne arrangement i forbindelse med Forskningsdagene.

DMMH en rekke forskningsprosjekt som har fokus på barn, barndom og barnehage. Blant disse vil vi spesielt trekke frem:


Les mer om DMMH Forskning på våre nettsider.


Oppdatert