Facebook
Gå til innholdet
Lukk

Pressemelding ang. søkertall 2024

Gode søkertall til barnehagelærerutdanning på deltid i Trondheim og i store deler av landet for øvrig.

Søknad til bachelorprogrammene

DMMH ser en stor økning i antall søkere til barnehagelærerutdanning på deltid i Trondheim sammenlignet med fjorårets tall. Denne økningen er på hele 43 %. Økning i antall søkere til barnehagelærerutdanning på deltid synes å være en trend for det meste av landet, mens vi i Kristiansund ligger på omtrent samme nivå som de siste to årene.

De siste to årene har vi opplevd en betydelig reduksjon i søkertallet til barnehagelærerutdanninga, både her på DMMH og i landet for øvrig. Denne utviklingen ser heldigvis ut til å ha stabilisert seg. Totalt opplever DMMH en total økning på nesten 5 %, noe som gjør at vi ligger litt over søknadstallene til barnehagelærerutdanningen for hele landet. Med unntak av deltidsutdanningen ser vi størst økning på barnehagelærerutdanning med vekt på musikk, drama, kunst og håndverk på 35 %, mens vi har noe nedgang i søkertallene på de andre linjene.

Antall mannlige søkere til barnehagelærerutdanningene ved DMMH er på knappe 15 %, en liten nedgang fra i fjor.

Søknad til masterprogram

Vi har fortsatt god søknaden til våre masterprogram. Vi ser en liten økning i antall søkere til master i barnehageledelse, mens vi har litt lavere søkertall på master i spesialpedagogikk sammenlignet med tall fra tidligere år.

Bekymringer for barna og framtidens barnehager

Søkertallene de siste to årene, med en betydelig nedgang nasjonalt, er svært bekymringsfullt med tanke på kvaliteten i barnehagene. Vi ved DMMH er glade for at søkertallene ikke har gått ytterligere ned i forhold til i fjor og at vi nå kan se en svak bedring. Samtidig er det fremdeles for få som søker seg til barnehagelærerutdanningene. Tilstrekkelig kapasitet og ansatte med høy kompetanse er avgjørende for god kvalitet i barnehagen og for barns trivsel og utvikling Vi har et sterkt håp om at vi framover vil se en økning i antall søkere til denne viktige utdanningen og at den viktige jobben barnehagelærere og andre ansatte i barnehagene gjør i større grad vil bli sett og anerkjent.

Det er mange aktører som det siste året har stått sammen om å rette et fokus på læreryrkene. DMMH vil oppfordre utdanningsinstitusjoner, fagforbund, barnehager, media og ikke minst politikerne til å fortsette å sette fokus på hvor viktig en god barnehage og en god skole er for barnas utvikling og for samfunnet som helhet. Vi må stå sammen om å heve statusen til (barnehage)lærerne og andre ansatte i barnehagen og skolen, samt bidra til å løfte fram barnehagen og skolen som attraktive arbeidsplasser. Vi må stå sammen for at denne utviklingen nå fortsetter i riktig retning, først og fremst med tanke på barnas beste.

DMMH vil fortsette å gjøre den viktige jobben det er å utdanne godt kvalifiserte barnehagelærere også framover. I tillegg vil vi fortsette samarbeidet med barnehagene for å utvikle kompetansen i barnehagene og sikre en praksisnær utdanning og vi vil videreføre ut videreutvikle et bredt og godt etter- og videreutdanningstilbud.. Vi vil bidra med ny og oppdatert kunnskap om feltet gjennom forsknings- og utviklingsprosjekter av høy kvalitet, nasjonalt og internasjonalt, og ikke minst tilby flere aktuelle og viktige masterprogram for å utdanne flere barnehagelektorer.

Eventuelle ledige studieplasser til bachelorutdanningene blir publisert på Samordna opptak 19. juli.

Ved spørsmål ta kontakt med rektor ved DMMH Else Berit Skagen på e-post ebsk@dmmh.no eller telefon: 73 80 52 14/ 992 45 975.


Publisert: 26.04.2024 00:00
Ønsker du mer informasjon om dette temaet? Kontakt en av våre eksperter