Facebook
Gå til innholdet
Lukk

Prosjektuke om barns utvikling, lek og læring (BULL)

De siste to ukene har 2. årsstudentene jobbet med dette emnet på en helt ny måte.

Studentene bestemte selv hvor lenge de ville jobbe med hver aktivitet.
Studenter på DMMH opplever mange varierte undervisningsformer, blant annet å reflektere i grupper.
 
Studentene kunne gå fritt og oppsøkte klasserom med ulike aktiviteter. I et rom spilte de dialogspill, der de måtte ta stilling til ulike påstander, gjerne satt veldig på spissen. Et annet rom hadde fokus på profesjonsetisk kartlegging og program, i det tredje rommet var det fokus på ledelse av pedagogiske prosesser.

I det fjerde rommet, dramasalen, var temaet "Lek og læring" med høgskolelektor Line-Marie Wiken Hatle. Hun er opptatt av at studentene skal se fagkunnskapens relevans deriblant ved å erfare og reflektere over de ulike temaene vi arbeider med.

- Opplevelse er et viktig nøkkelord når det gjelder "barns lek og læring" og derfor ble det naturlig å ha om temaet i dramarommet,  forteller høgskolelektor Line-Marie Wiken Hatle fra DMMH.
- Opplevelse er et viktig nøkkelord når det gjelder "barns lek og læring" og derfor ble det naturlig å ha om temaet i dramarommet,  forteller høgskolelektor Line-Marie Wiken Hatle fra DMMH.

- De ulike stasjonene studentene kan prøve i dramarommet skal også forsøke å bidra til et kritisk blikk på lek og læring. Derfor skal studentene reflektere sammen om sine opplevelser i etterkant av hver stasjon. Det er fantastisk å oppleve en slik dag sammen med så mange faglig dyktige, engasjerte og kreative studenter, tilføyer hun.

DMMH-studentene bestemte selv hvor lenge de ville jobbe med hver aktivitet.
DMMH-studentene bestemte selv hvor lenge de ville jobbe med hver aktivitet.


I løpet av dag to i prosjektuka skal studentene innom alle rommene og få inspirasjon til å skrive en tekst dagene etter. Dag tre ga innføring i ulike genre, som for eksempel et innlegg på foreldremøte, et debattinnlegg eller en artikkell, mens dag fire var strukturert skrivedag.

Studentene selv satte pris på denne måten å lære på.
- Jeg syntes den arbeidsmåten var veldig bra, man får utfordret ellemenert ut fra eget ståsted istedet for utifra teorien du må lese, sier student DMMH-student Adrian Solie.
- Jeg syntes arbeidsmåten var veldig bra, man får utfordret seg ut fra eget ståsted i stedet for uti fra teorien, sier student DMMH-student Adrian Solie.

Publisert: 21.03.2024 00:00
Ønsker du mer informasjon om dette temaet? Kontakt en av våre eksperter