Gå til innholdet

Rekordhøyt søkerantall til barnehagelærerutdanningen i Trondheim

DMMH fortsetter oppgangen i antall søkere til barnehagelærerutdanningen med det høyeste søkertallet høgskolen har hatt på 9 år.
Allan og gutt

Økningen i søkertall er på hele 13,33 % antall førsteprioritetssøkere, sett i forhold til tallene fra 2016. 

Også på landsbasis er det en økning i søknad til barnehagelærerutdanningen, der er økningen på 7,57 %. 

Større økning i søkerantall på deltidsutdanningen 
Økningen er ujevnt fordelt på de ulike studiemodellene. Deltidsutdanningen har økt med 42,2 % fra i fjor, mens på heltid er tallene relativt uendret, (+ 1,6 %). 

Også studiet Barnehagelærer med vekt på flerkulturell forståelse fortsetter å tiltrekke seg nye søkere, med en økning på hele 41,6 %. DMMH er det eneste studiestedet i Norge som tilbyr dette studiet som blant annet legger vekt på språk, samfunnsfag, religion og kunnskap om ulike kulturer. 

Økning i antall mannlige søkere 

Antall mannlige søkere til DMMH har hatt en svak økning fra fjorårets 20 % til årets 21,9 %. På landsbasis er antallet mannlige søkere 19,8 %.

Mange søkere for hver studieplass i Master i spesialpedagogikk
Høsten 2017 starter DMMH opp 3 nye mastergrader, Master i barnehagekunnskap, Master i barnekultur og kunstpedagogikk og Master i spesialpedagogikk med vekt på tidlig barndom. Søkerne har vist stor interesse for de samlingsbaserte Mastergradene som er rettet direkte mot arbeid i barnehagen. 

Spesielt har Master i spesialpedagogikk med vekt på tidlig barndom vært etterspurt, hele 183 søkere fra hele landet har dette studiet som sitt førstevalg. DMMH har tidligere tilbudt mastergrader i samarbeid med NTNU, men i fjor startet høgskolen opp sin første master på egen kjøl, Master i barnehageledelse, og tilbyr fra 2017 kun oppstart av egne studier.