Gå til innholdet

Rekordstor deltakelse på nettverkskonferanse om kunst og håndverk

DMMH var nylig vertskap for nettverkskonferansen Kunst og håndverk i utvikling/Fag i bevegelse.

arbeidsgruppekunstk

Konferansen arrangeres hvert år, i samarbeid mellom DMMH, Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen og Nettverket for Formgiving, KH i UH sektoren.

Programmet til konferansen var svært allsidig. Deltakerne fikk blant annet presentert nye phd-er, framlegg av papere, praksisfortellinger, forelesninger og postere. Det var også satt av plass til diskusjon i grupper.

Praksis var fellesrammen for konferansen, som presenterte "Best practise" i kategoriene:

  • Vitenskapelig undersøking av praksis
  • Praksisfortellinger
  • Posters/visuelle fremstillinger

Keynote speaker var professor May Britt Postholm fra NTNU, som satte fokus på aksjonsforskning. 

Som vertsskapsinstitusjon bar DMMH-ansatte hovedtyngden av plenumsforedragene. Høgskolelektor Jørgen Moe holdt foredraget "Kunst og håndverk og matematikk i barnehagen", førsteamanuensis Mari-Ann Letnes bidro med "Barns møte med digital teknologi" og førsteamanuensis Nina Scott Frisch med "Tegnedialoger - visuelt kontrollert tegning i barnehagen."

postholm
Professor May Britt Postholm fra NTNU.

Deltakerne ga mange gode tilbakemeldinger til konferansen, som er i stadig vekst med et rekordstort antall påmeldte i år.

Neste år arrangeres nettverkskonferansen på Høgskolen i Oslo og Akershus.