Facebook
Gå til innholdet
Lukk

Samfundet trenger deg!

Studentersamfundet i Trondheim er navngjeten og har nok stor betydning for at mange ønsker å studere nettopp i Trondheim. 
Med sine mange konserter, teaterstykker, debattmøter og andre arrangement er det rare, runde, røde huset ved Elgeseter bru blitt symbolet på Studentersamfundet, eller Samfundet som man sier i Trondheim.

Men visste du at det er studentene selv som drifter Samfundet?

Ca 1300 studenter fordelt på rundt 20 gjenger har ansvar for driften av huset. Alt fra lyssetting, kostymer, bookinger, servering, og økonomistyring er basert på frivillighet fra studentene. I tillegg kommer den 3 uker lange UKA som finner sted annet hvert år, og som involverer enda mange flere.  

DMMH har hatt besøk av Michael Beerman, Dina Hansen og Håvard Smalås. De studerer henholdsvis til lektor, kjemi og pedagogikk, felles er at de alle er frivillige i Lyche, et av spisestedene på Samfundet. Nå ønsker de å få flere studenter på DMMH med seg i gjengene. 

lyche

- Dere må være med på Samfundet, da treffer dere folk på tvers av studiene, oppfordrer de, og siterer Edgar B. Schieldrop, Samfundets første leder:

"Høiskolen vil gjøre dere til studerende, vi, Samfundet, vil gjøre dere til studenter. Den er blind som ikke øiner kløften mellom disse to ords betydning. Den som blott er det første uten å være det annet, han blir ingen mann, intet helt menneske - han kan i høiden drive det til professor." 

De legger til at man trenger ingen kvalifikasjoner på forhånd for å være med i en gjeng, alle får opplæring. 

Litt lengre bort i Glassgården sitter Idun Mørch og Lovisa Uhrberg fra Markedsføringsgjengen. De selger medlemskort til Samfundet. - Meld dere inn, så får dere mange rabatter og gratis inngang, oppfordrer de. Dere kan også stille til valg, søke verv og og stemme på Samfundetmøtene. 

samfundet

Har du lyst til å bli med i en gjeng? Søknadsfristen er førstkommende søndag, 28. august. 

Disse gjengene har opptak i høst. 

samfundetplakat
Publisert: 24.08.2016
Ønsker du mer informasjon om dette temaet? Kontakt en av våre eksperter