Facebook
Gå til innholdet
Lukk

Søk om midler for å styrke klassemiljøet!

Det er nå mulig å søke midler for å styrke det sosiale miljøet i klassen. 
Studentene ved DMMH kan søke om midler til sosiale arrangementer.
Studentene ved DMMH kan søke om midler til sosiale arrangementer. 

Ordningen gjelder for klasser som er nye dette studieåret. 

Læringsmiljøutvalget har besluttet å gi midler til studentdrevne tiltak for å styrke det sosiale miljøet i klassen. Totalt er det satt av kr. 100.000,- til prosjektet, noe som tilsvarer kr. 300,- pr. student i disse klassene.  

Midlene kan benyttes fritt til tiltak som kan styrke klassemiljøet. Det må planlegges slik at flest mulig i klassen kan delta. Pengene kan for eksempel benyttes til at klassen drar på en felles tur, aktivitet eller arrangement. Midlene skal benyttes til ett felles opplegg for klassen og tildelingen er pr. student som deltar.

Hvem kan få midler?

Ordningen gjelder for 1.klasser på bachelor, 1.klasser master, 3 BARN, 3 KUBB, 3 MDK, 3 INT og 4G.

Tidsfrist:

Midlene må benyttes før utgangen av 2023. 

Fremgangsmåte:

Tillitsvalgt i klassen kan sende mail til lmu@dmmh.no med en kort beskrivelse av hva som er planlagt. Det gis tilbakemelding på fremgangsmåte for dekning/refusjon av utgiftene, etter mottatt henvendelse.  
 
Publisert: 16.10.2023 00:00
Ønsker du mer informasjon om dette temaet? Kontakt en av våre eksperter