Gå til innholdet

Stortingsvedtak om innhold og kvalitet i barnehagen

Regjeringens forslag om språknorm for femåringer og utbyttebeskrivelser i barnehagen ble nedstemt av Stortinget i går.
Stortinget gjennomførte i går en bred debatt om barnehagens innhold og kvalitet, i forbindelse med behandlingen av Stortingsmelding 19, Tid for lek og læring i barnehagen. Bedre innhold i barnehagen.

Stortinget vektla behovet for flere barnehagelærere, og stemte ned Regjeringens forslag om språknorm for femåringer og utbyttebeskrivelser i barnehagen. En rekke høringsinstanser, deriblant familie- og kulturkomitèen i Stortinget, pekte på at barnehagene i første rekke trenger nok og godt kvalifiserte voksne, ikke nye normer og målinger av enkeltbarns kompetanse. 

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Eriksen fastslo at det er full enighet om å innføre en bemanningsnorm senest i 2020, og at regjeringen vil følge opp dette. Hvordan regjeringen i praksis vil gå frem for å få flere barnehagelærere inn i barnehagen er imidlertid mer uklart. Opposisjonspolitikerne etterlyste fortgang i arbeidet med bemanningsnorm og en bedre barnehagelærernorm.

I innstillingen til Stortinget har politikerne hørt på fagmiljøet og moderert eller kuttet ut flere av de omstridte forslagene til endringer i barnehagen. – Det er vi veldig fornøyde med, sier Steffen Handal, leder i UtdanningsforbundetMeld.19

Oppdatert