Facebook
Gå til innholdet
Lukk

Studentmedvirkning og studentengasjement

Høyskolen trenger studentstemmen der beslutninger tas! Se hvilke verv og oppgaver det er mulig for studenter å engasjere seg i.

Kjære studenter ved DMMH!

Studentmedvirkning og studentengasjement er svært viktig for en best mulig barnehagelærerutdanning. Høyskolen trenger studentstemmen der beslutninger tas! Det er mange områder der du som student kan bli med på å utvikle høyskolen.
Deltakelse i ulike råd og utvalg er svært lærerikt, det er sosialt, du bidrar til å forme høyskolen, du får et honorar for jobben og du vil få attest for jobben du har bidratt med.

Er du interessert i et eller flere verv, kan du melde fra til leder eller nestleder i Studentparlamentet. Plassene fylles opp fortløpende, så meld raskt i fra om det er et område du brenner for, der du vil bidra.

 • Utdanningsutvalg
  • 3 representanter (1 hoved og 2 vara)
 • Arbeidsutvalget / Studentparlamentet
  • Profileringsansvarlig
 • Høgskolestyret
  • 1 varamedlem
 • Læringsmiljøutvalget
  • 4 studentrepresentanter
  • 4 vararepresentanter
 • Nemd for studentsaker
  • 2 vararepresentanter
 • Skikkethetsnemnda
  • 2 vararepresentanter
Les mer om de ulike arenaene for studentmedvirkning på vår nettside. Send en henvendelse til leder.studentparlamentet@dmmh.no om du vil melde interesse eller har spørsmål. Studentparlamentet har oversikt over hvilket honorar som følger med i de ulike rollene.

Hilsen
Lotte Alfsdatter Riise     og     Hanna Strand Karlsen
Leder i Studentparlamentet     Nestleder i Studentparlamentet
Publisert: 31.08.2023 00:00
Ønsker du mer informasjon om dette temaet? Kontakt en av våre eksperter