Facebook
Gå til innholdet
Lukk

Studentmobilitet på agendaen

Sammen med 40 andre studentledere deltok Studentparlament ved DMMH på toppmøtet med tema studentmobilitet den 6. november. 
Fra DMMH deltok Stian Kåsa, leder av Studentparlamentet. Med på møtet var også forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø, Kunnskapsdepartementet, og DIKU, Direktoratet for i internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høgare utdanning. Dette er det første studentpolitiske toppmøtet i regi av Regjeringen der de forskjellige representantene var til stede. Møtet ble avholdt i regjeringens representasjonsbolig i Oslo.

Kunnskapsdepartementet ønsker innspill til arbeidet med stortingsmeldingen om internasjonal studentmobilitet, en stortingsmelding som er ventet ved årsskiftet 2019/20.  

Målet til den sittende regjeringen er at rundt 50 % av studentene velger et utvekslingsopphold i utlandet. Det ble blant annet stilt spørsmål om kvalitetssikring av studiene for de som ble igjen hjemme, og om verdien av langvarige utenlandsopphold (over 3 måneder) kontra kortere studieopphold. Andre diskusjonstema var om disiplinutdanningene bør ha de samme rammene som profesjonsutdanningene, og integrering av utenlandske studenter i det norske studentmiljøet. 

Kåsa beretter om en åpen diskusjon med fokus på hva henholdsvis studentene, institusjonene og Kunnskapsdepartementet kan gjøre for å øke graden av internasjonalisering innad i institusjonene og sørge for at flere studenter velger å dra på utveksling. Norsk Studentorganisasjon (NSO) har et mål på 30% som han selv mener er noe mer realistisk.

- Ifølge Bologna-prosessen er det første målet at 20% av norske studenter tar en form for utveksling i utdanningen sin innen 2020, og der vi har fortsatt litt å jobbe med, sier Kåsa. - Studentparlamentet skal eksempelvis lage et nytt prinsipprogram i løpet av studieåret hvor det er naturlig at internasjonalisering har en plass. Det er noe vi gleder oss til!

Gjennom stortingsmeldingen håper man å få i gang en kulturendring i universitets- og høgskolesektoren og at studentene ser nytteverdien av å reise på internasjonal utveksling.

stian-kasa-2
Leder av Studentparlamentet på DMMH, Stian Kåsa, oppfordrer både studenter og ansatte ved høgskolen til å lese gjennom høringen. 

Høringsbrev Internasjonal studentmobilitet

DMMHs bachelorstudier og noen av masterstudiene tilbyr internasjonal studentutveksling
Publisert: 09.11.2018
Ønsker du mer informasjon om dette temaet? Kontakt en av våre eksperter