Facebook
Gå til innholdet
Lukk

Tilslag på prosjektsøknad om bærekraft gjennom matkunnskap i barnehagen

DMMH har fått tilslag på prosjektsøknad hos Norges forskningsråd på prosjektet Sustainability through food literacy in early childhood education and care institutions - FOOD4kids.
Tilslag på prosjektsøknad om bærekraft gjennom matkunnskap i barnehagen
To av prosjektdeltakerne, Claudia Melis og Per-Arvid Wold fra DMMH, var til stede da høgskolen feiret tilslaget med kake.
Prosjektet tar sikte på å skaffe kunnskap om hvordan tidlige utdannings- og omsorgsinstitusjoner (ECECIs) kan iverksette tiltak for å redusere sitt karbonfotavtrykk, redusere tap av biologisk mangfold og fremme helse ved å forbedre matkunnskapen.

Prosjektet vil utvikle utdanningsaktiviteter og verktøy som tar sikte på å forbedre matkunnskaper og øke bevisstheten om menneskelig og institusjonell kapasitet til å dempe klimaendringer, redusere deres innvirkning på økosystemer og for å oppnå bærekraft. Hovedaktørene i dette prosjektet er ansatte i ECECI-er, barn og foreldre. Disse vil sammen med Geitmyra Credo matkultursenter for barn være involvert, og de skal sammen bidra til å samskape forskningsresultater og formidling. Prosjektet er derfor praksisrelevant for lærere i ECECI-er. Videre vil det styrke forskningsområder som utdanning for bærekraft og helse, som er strategisk viktige for barnehagelærerutdanningen og for å møte de faktiske og fremtidige kompetansebehov i barnehagesektoren.

For å øke kompetansen og forbedre praksisen, vil de norske barneskoleinstitusjonene ha behov for et forskningsbasert verktøy, basert på digital teknologi, for mathelsekvalitet og miljøkonsekvensvurdering tilpasset deres nasjonale kontekst. Prosjektet tar også sikte på å bidra til å adressere flere av FNs 17 mål for bærekraftig utvikling som skal nås innen 2030 (FN, 2015), i samarbeid med ECECI-er og har derfor potensial til å være til nytte for hele samfunnet. Dette blir derfor et viktig prosjekt for ungene, samfunnet og ikke minst DMMH.

Det er Claudia Melis, Kathrine Bjørgen, Anna Maria Billing og Per-Arvid Wold som vil være aktiv deltakere fra DMMH når det gjelder prosjektledelse, datainnsamling, analyse og skriving. Claudia vil i tillegg være medveileder for PhD studenten som blir på NTNU.

folk-og-kake

Feriestemningen er i ferd med å senke seg på DMMH, men det er fortsatt en del ansatte som jobber med å avslutte studieåret og forberede høsten. De var ikke tunge å be da de hørte rykter om feiring med kake.

Publisert: 26.06.2023 00:00
Ønsker du mer informasjon om dette temaet? Kontakt en av våre eksperter