Facebook
Gå til innholdet
Lukk

Trenger vi et eget nettverk for mannlige barnehagelærerstudenter?

Flere studenter deltok på et drøftingsmøte med tanke på å starte opp et MIB- (menn i barnehagen) nettverk på DMMH. 


DMMH har rundt 20 % mannlige studenter, og har ulike tiltak for å støtte opp om et godt læringsmiljø.
DMMH har rundt 20 % mannlige studenter, og har ulike tiltak for å støtte opp om et godt læringsmiljø. 

Et eksempel på tiltak er at mannlige studenter ikke blir spredt på alle klassene, men blir samlet i flere klasser slik at det kan skapes et miljø. Et annet eksempel er at alle mannlige studenter har rett på å ha en mannlig praksislærer minst en gang i løpet av praksisperiodene. Tidligere har det også vært et eget Mib-nettverk ved DMMH.

MIB har vært et uformelt nettverk av og for menn/gutter som jobber i barnehage eller utdanner seg for å jobbe i barnehage. Før fungerte MIB som et sosialt og/eller faglig møtested, der mannlige studenter og ansatte i barnehagen kunne treffe hverandre og andre som jobber eller utdanner seg i retning av barnehagesektoren. Svaret på hvordan et evt. nytt nettverk skal organiseres er foreløpig åpent. 

- Jeg vil være på jobb i kraft av meg selv

På møtet var studenter fra de fleste studieprogrammene representert (bachelor og master), samt faglærere, administrasjon, og ledelse.

Formålet med møtet var å diskutere hvordan dagens MIB kunne se ut. Tradisjonelt har innholdet i Mib-nettverket blitt styrt av medlemmene, noe som blir sett på som avgjørende for å opprettholde et engasjement blant medlemmene. Det kom mange gode innspill for mer studentrettede og studentaktive tiltak, en del står også nedfelt i rapporten "Gutter som slutter". Samtidig ønsket prorektor Kris Kalkman at tema som likestilling, inkludering og mangfoldsproblematikk også var noe nettverket kunne engasjere seg i.

Under diskusjonen kom det fram at studentene savnet en arena for å snakke om vanskelige ting de opplevde i praksis, på bakgrunn av kjønnet sitt. Studentene har ulike historier og behov, men en del opplevelser går igjen.

- Jeg vil være meg i barnehagen, ikke bare være en mann, nevnte flere. - Det kommer gjerne et sett med forventninger når du er mann.

- Jeg ønsker at et MIB-nettverk skal være en megafon for å ta opp sosiale rettighetsperspektiver, sa prorektor Kris Kalkman. - Jeg ønsker at et MIB-nettverk skal være en megafon for å ta opp sosiale rettferdighetsperspektiver, sa prorektor Kris Kalkman.

Vi arbeider videre

Det skal lages forslag til handlingsplan og utarbeides et budsjett for videre tiltak, for eksempel veiledning av mannlige studenter før de skal ut i første praksis. Et annet tiltak blir å arrangere både formelle og uformelle arenaer der tematikk som er nærliggende menns erfaring fra barnehage kan diskuteres. Disse saker mente representantene var viktige for både menn og kvinner å høre om.

Neste møte arrangeres i samarbeid med Studentparlamentet.

Både faglærere og studenter møtte opp på DMMHs møte om menn  i barnehagen.
Både faglærere og studenter møtte opp på DMMHs møte om menn  i barnehagen.

Gutter som slutter, av Kari Emilsen, Olav B. Lysklett og Arnt Nordli.
Publisert: 13.03.2023 00:00
Ønsker du mer informasjon om dette temaet? Kontakt en av våre eksperter