Facebook
Gå til innholdet
Lukk

Veien til en mastergrad kan være kortere enn du tror

Mange av videreutdanningene som DMMH tilbyr kan innpasses i en masterutdanning.

Skjema for innpassing av tidligere utdanning

Dette gjelder også en del utgåtte studier og studier fra andre læresteder.

Hvis du for eksempel har tatt en videreutdanning på 30 studiepoeng som lar seg innpasse, vil du da få fritak for tilsvarende antall studiepoeng i masterstudiet. Mange får kortet ned masterstudiet på denne måten, eller man får mindre studiebelastning per år slik at det er lettere å jobbe ved siden av studiet for de som ønsker det.

Du kan søke om innpassing samtidig som at du søker om opptak, på eget skjema.  

På nettsiden for hvert av masterstudiene ser du hvilke utdanninger som er forhåndsgodkjent for innpassing, men det kan også gjelde andre utdanninger.

 


Publisert: 24.01.2023 00:00
Ønsker du mer informasjon om dette temaet? Kontakt en av våre eksperter