Facebook
Gå til innholdet
Lukk

- Vi har sett veldig mange dyktige ledere med menneskelig og faglig klokskap

Merete Moe, Sissel Mørreaunet og Kjersti Nissen har skrevet en ny og annerledes bok om barnehageledelse, Barnehageledelse i bevegelse.

  Sissel Mørreaunet, Merte Moe og Kjersti Nissen har skygget barnehageledere i en større norsk kommune.


- Barnehageledelse krever oppmerksomhet mot relasjonelle forhold og prosesser som involverer flere, argumenterer forfatterne. De ser ledelse som et samspill mellom ledere og medarbeidere, hvor prosessene også involverer kontekster og materielle forhold. Derfor har de skrevet en bok som går rett inn i den praktiske hverdagen til ledere og der ledelse i bevegelse er tema.  

Boka er skrevet med bakgrunn i et større prosjekt der de tre forskerne skygget 12 ledere i 10 barnehager, i to omganger à en uke.

- Vi har så lyst til å løfte frem styrernes involvering i å lede barnehagens pedagogiske arbeid. Vi opplever lederne som veldig nære og slett ikke distanserte og mest opptatt av administrasjon. Det var veldig tydelig ute i feltet forteller Kjersti Nissen.  

De tre forskerne kom tett på styrerne og avdelingslederne da de var ute i praksisfeltet.

- Vi møter styrere som er veldig opptatt av barnets ve og vel, de leder med barnets beste i fokus forteller Merete Moe, Sissel Mørreaunet og Kjersti Nissen fra DMMH.  

Styrerne står i spenninger og dilemmaer hvor de må bruke klokskap og faglig skjønn, og hvor verdier om åpenhet og nærhet vektlegges. Vi ser at pedagogikken er viktig, og at det sentrale oppdraget deres er ledelse. Personalet blir viktig gjennom hvordan de forvalter sitt mandat. Det er ingen motsetning i dette, lederne må ha med seg personalet, det er det viktigste redskapet de har.

Mørreaunet forteller at det har blitt en veldig praktisk rettet bok. – Det er ikke så mange bøker som beskriver og utforsker styrerrollen. Det som er bra med å ha utgangspunkt i prosjektet er at vi bygger på mye empiri. Vi har mange gode eksempler og har kommet litt i dybden.

Med skygging som metode

Skygging er en metode som handler om observasjon og intervju, forteller forskerne. De har ikke vært usynlige i forskningssituasjonene.

- Vi har hatt en dialog underveis, styrerne synes det har vært veldig fint å ha noen å snakke med om de vurderingene de gjør. Til sammen har vi vært styrere i 40 år, og vi har også undervist i 40 år til sammen. Slik får vi både kjennskap og avstand til styrerrollen.

- Det er både fordeler og ulemper ved å være insider. En kan bli litt blind for noe av det en ser men det gir også en ganske høy grad av legitimitet og tillitt. Vi blir ikke bare sett som en ekstern forsker, forteller Moe.

Alle forskerne la merke til at styrerne involverte seg mye i det pedagogiske arbeidet til barnehagen. Nærledelse er sentralt i prosjektet boka bygger på, noe som har flere sider, forteller forfatterne.

-  Det er positivt at man kan støtte og være til stede, men på den andre siden kommer du i mye større posisjon til å kontrollere og stille krav. Det kan være krevende å være tydelig på kontrollsiden og nær og varm på den andre siden. Tydelighet kan slå veldig ulikt ut hos personalet som opplever disse sidene. Mens tydelig lederskap er etterlyst i mange fagbøker finnes det få refleksjoner rundt begrepet, og mange har ulike assosiasjoner til det.

Barnehagestyrere har et komplekst lederansvar. Styrerne er opptatt av å lede med barnehagens sentrale verdier i sentrum, forteller de tre forfatterne av Barnehageledelse i bevegelse. Fra venstre. Sissel Mørreaunet, Merete Moe og Kjersti Nissen, alle ansatt ved DMMH.
- Barnehagestyrere har et komplekst lederansvar. Styrerne er opptatt av å lede med barnehagens sentrale verdier i sentrum, forteller de tre forfatterne av Barnehageledelse i bevegelse. Fra venstre. Sissel Mørreaunet, Merete Moe og Kjersti Nissen, alle ansatt ved DMMH.

En sak har mange sider

Forskerne tar opp forskjellige tema. Mørreaunet skriver blant annet om verdier og tydelighet i ledelse.

- Noen er tydelige på mer administrative strukturelle krav enn pedagogiske krav. Men jeg opplever at de er veldig tydelig knyttet til faglige forhold og organisatoriske forhold.

Moe løfter blant annet fram utøvelsen av dømmekraft og skjønnet i praksis, mens Nissen skriver blant annet om nærhet i ledelse.

- Styrer går fysiske runder i barnehagen, de bryr seg om det de ser. De vet aldri hva de møter når de åpner døra, det kan være sårbart også for ledere å ikke ane hva de møter. Lederrollen stiller store krav til evne for improvisasjon og klokskap.
Forfattertrioen løfter fram nettopp klokt lederskap, som de knytter til kontekst, kompetanse, etikk, verdier og situasjon.

De er også opptatt av ulike lederdilemmaer. Det er for eksempel god praksis å støtte personalet, men det kan også skape konkurranse og misunnelse. Hva betyr det for et personale at noen løftes fram og mens andre ikke opplever det?  

- Vi prøver å si at det ikke er noe enten eller, men både og. En sak har mange sider som spiller sammen i komplekse situasjoner

Boka er aktuell for studenter ved barnehagelærerutdanningen, styrerutdanningen, masterstudenter, styrere, barnehagelærere og forskere med interesse for barnehageledelse.

Barnehageledelse i bevegelse
Merete Moe, Sissel Mørreaunet og Kjersti Nissen
Fagbokforlaget 2023
ISBN 9788245033472

barnehageledelse-i-bevegelse-bilde-omslag-copy-2


Publisert: 30.05.2023 00:00
Ønsker du mer informasjon om dette temaet? Kontakt en av våre eksperter