Facebook
Gå til innholdet
Lukk

- Vi må ta mangfoldet på alvor

2. års-student Nadia Essafar Christensen har skrevet kronikk om barnehagenes mangfoldsfokus.

Nadia Essafar Christensen studerer barnehagelærer med vekt på flerkulturell forståelse på DMMH.
Nadia Essafar Christensen studerer barnehagelærer med vekt på flerkulturell forståelse på DMMH.


Christensen er student på Barnehagelærerutdanning med vekt på flekulturell forståelse. Som et arbeidskrav måtte hun skrive en tekst innen kunnskapsområdet Barns utvikling, lek og læring, noe som førte til kronikken som er publisert i Trønderdebatt: 

- Det var en fin måte for oss studenter å utvikle oss på. Vi kunne velge hvilken type innhold vi skrev, et innlegg på et foreldremøte, årsplan eller debattinnlegg. Det hjelper oss å bli hørt når man får skrive om det vi brenner for på en trygg måte.

Lite har forandret seg

Christensen har selv flerkulturell bakgrunn. Hun synes ikke mye har forandret seg fra da hun var barn.

- Moren min kommer fra Marokko, så jeg har vokst opp med et annet kosthold enn det tradisjonelt norske, og vi feirer alltid id. Det ble aldri pratet om det i barnehagen eller på skolen. Jeg opplevde ofte at lærere spurte meg om hvor jeg egentlig var, før de spurte om navnet mitt. 

Erfaringen hennes er at ikke mye har bedret seg fra da hun selv gikk på skolen og i barnehage.

- Jeg har fått mange historier fra studentene i klassen min. Det virker som om mange barnehager er fornøyd med at de har hengt opp flagg fra de landene barna kommer  fra, og at det er nok. Flere barnehager påstår at de jobber med mangfold, men de klarer ikke å utdype hvordan de gjør det når de blir spurt. Det virker som om man jobber med mangfold fordi det står i barnehagens rammeplan, og så ser man ikke så mye på innholdet.

Snakk med foreldrene

Christensen mener at det viktigste barnehagen kan gjøre er å snakke med foreldrene.

 - De ansatte i barnehagen må snakke med foreldrene om hvordan de praktiserer sin kultur i hjemmet, slik at barna kjenner den igjen. Hvorfor ellers er det nødvendig å jobbe med å fremme mangfold, om en ikke skal gjøre det på en måte som barna har kjennskap til? Personalet må også reflektere over om de faktisk jobber med mangfoldet i barnehagen, og på hvilken måte. Det krever en konstant refleksjon. 

Etter Christensens erfaring blir mangfoldsperspektivet sjelden tatt opp på personalmøter, kanskje blir det ikke sett som viktig nok? 

- Det er jo ikke så mye som skal til, fortsetter hun og trekker fram samene som et eksempel.

- De fleste barnehagene feirer samisk nasjonaldag. Men etter 4. februar så er det ikke mer snakk om samisk kultur, selv om det er mye som kan gjøres. Bare en liten samtale rundt bordet av og til er med på å trygge de flerkulturelle barna.

Prosjektuke om barns utvikling, lek og læring.

Publisert: 19.04.2024 00:00
Ønsker du mer informasjon om dette temaet? Kontakt en av våre eksperter