Gå til innholdet

Fagdag for barne- og ungdomsarbeidere og assistenter 6. - 7. mars

Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning (DMMH) inviterer barne- og ungdomsarbeidere, assistenter og ansatte i kommune- og fylkesadministrasjoner til fagdager
Dato: 6. og 7. mars
Sted: DMMH, Thrond Nergaards vei 7, Trondheim
Pris: Kr. 975 pr. kurs, inkl. enkel lunsj
Påmeldingsfrist: 24. februar

Høsten 2013 kom strategiplanen: Kompetanse for framtidens barnehage (Kunnskapsdepartementet).

Et mål i planen er at alle ansatte i barnehagen skal få muligheten til å øke sin kompetanse. Kompetansestrategien omfatter fire tematiske satsingsområder som er forankret i formålet og rammeplanen for barnehagens innhold og oppgaver.

Disse er:
  • pedagogisk ledelse
  • danning og kulturelt mangfold
  • et godt språkmiljø og barn med særskilte behov.  

    På fagdagene tilbys foredrag og kurs som kan gi økt innsikt innenfor disse områdene. Vi ønsker velkommen til faglig oppdatering, refleksjon og meningsutveksling.

Oppdatert