Gå til innholdet

Fagdag for barne- og ungdomsarbeidere og assistenter 6. - 7. mars

Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning (DMMH) inviterer barne- og ungdomsarbeidere, assistenter og ansatte i kommune- og fylkesadministrasjoner til fagdager
Dato: 6. og 7. mars
Sted: DMMH, Thrond Nergaards vei 7, Trondheim
Pris: Kr. 975 pr. kurs, inkl. enkel lunsj
Påmeldingsfrist: 24. februar

Høsten 2013 kom strategiplanen: Kompetanse for framtidens barnehage (Kunnskapsdepartementet).

Et mål i planen er at alle ansatte i barnehagen skal få muligheten til å øke sin kompetanse. Kompetansestrategien omfatter fire tematiske satsingsområder som er forankret i formålet og rammeplanen for barnehagens innhold og oppgaver.

Disse er:
  • pedagogisk ledelse
  • danning og kulturelt mangfold
  • et godt språkmiljø og barn med særskilte behov.  

    På fagdagene tilbys foredrag og kurs som kan gi økt innsikt innenfor disse områdene. Vi ønsker velkommen til faglig oppdatering, refleksjon og meningsutveksling.