Gå til innholdet

Hvor skal vi? Ingen steder var det en som sa... Men gikk de dit?

Barnehagekonferansen 2015 finner sted 20. - 21. mai på Clarion Hotel & Congress, Trondheim
Barnehagekonferansenforside2015 copy

Konferansen har fokus på barnehagens kvalitet, verdier og mangfold.

Ansatte i barnehagen skal i følge Lov om barnehager ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling.

Å løfte fram disse områdene i barnehagen gjennom kvalitetsarbeid, utviklingsarbeid og vurdering kan gi økt bevissthet om hva som er viktig for barn nå og i framtiden. Hverdagen for barn settes på dagsorden. Kompetanse for framtidens barnehage, strategi for kompetanse og rekruttering 2014-2020, understreker dette.

I løpet av konferansen vil det bli presentert noen perspektiver og eksempler som vi håper kan være en inspirasjon til videre diskusjon i barnehager og i andre fagmiljø. 

Påmeldingsfrist: 20. april. Det er flere ledige plasser igjen på konferansen.

Forelesere: 

Konferansen arrangeres i samarbeid med Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, Trondheim kommune, Malvik kommune, Midtre Gauldal kommune og Utdanningsforbundet.