Gå til innholdet

Jan Kampmann

kampmann

Jan Kampmann er professor i barndomsforskning ved Institut for Psykologi og Uddannelsesforskning på Roskilde Universitet.

Han har i mange år arbeidet med utviklingen av barnehagefeltet og hvordan dette påvirker hverdagen for barn og personale i institusjonene.

Han har i særlig grad vært opptatt av å undersøke hvordan barn anstrenger seg for å skape mening og sammenheng i deres hverdag i institusjonen, og i den sammenheng hatt fokus på betydningen av barns lek.