Gå til innholdet

Geir Lippestad

Geir Lippestad 4ny
Verdibasert kommunikasjon er noe Geir Lippestad kan mye om, og som han har omfattende personlig erfaring med.

Da han ble oppnevnt som forsvarer for Anders Behring Breivik fikk han hele verdens fokus. En oppmerksomhet som ikke var særlig positivt ladet til å begynne med. Fra å bli identifisert med sin klient og hans holdninger, fikk Geir Lippestad kommunisert hvorfor det var riktig av ham å påta seg oppdraget til tross for at han absolutt ikke delte sin klients oppfatninger. 

Fremfor å snakke om teknikaliteter rundt en forhatt siktet, valgte Lippestad å legge vekt på at saken var et bilde på demokrati under press, og at vi måtte verne om maktfordelingen i samfunnet vi er så stolte av å leve i.

Han utviste en sjelden integritet gjennom hele etterforskningsperioden, under rettssaken og deretter. Og Lippestad har høstet anerkjennelse for sin håndtering av situasjonen.

Geir Lippestad bruker verdibasert kommunikasjon i alt han gjør. Hans erfaring er at når den verdimessige plattformen er etablert, har man bedre grobunn for å nå frem med argumentasjon om teknikaliteter og om hvor ansvar skal ligge.

Velger man motsatt innfallsvinkel vil omdømmet kunne få seg en smell og man vil måtte streve mer med å nå frem med den tekniske argumentasjonen.

Lippestad har hatt en rekke styreverv både innen næringslivet og i ideelle organisasjoner. Også i disse posisjonene handler det mye om å formulere, overbevise, fremme og forsvare viktige verdier og rettigheter.

Han har også et sterkt engasjement for funksjonshemmedes situasjon i samfunnet. Han kommuniserer gjerne om universell utforming og diskriminering i arbeidslivet.

I sine foredrag får Lippestad frem hvilken vei han har gått for å komme dit han er i dag, og hvordan denne ferden har preget ham som advokat, forsvarer og menneske.

Takket være verdibasert kommunikasjon har han nå et ståsted og en integritet som de aller fleste beundrer.