Gå til innholdet

Brit Monstad

Monstad

Brit Monstad, er styrer i barnehage, de siste 8 årene ved Strindheim barnehager i Trondheim kommune.

Hun har vært leder i prosjektet systematisk vurdering i Trondheimsbarnehagene siden 2011.

Hun er opptatt av å ta vare på og utvikle den gode barnehagen. Hun beskriver at barndom er vekst ut fra egne forutsetninger, og hun er nysgjerrig på prosesser i organisasjonen som gir gode vilkår for barndommen, demokrati og livslang læring.