Gå til innholdet

Thomas Moser

Thomas-Moser0945-crop
Thomas Moser er professor i kroppsøving/idrettsvitenskap og professor i utdanningsvitenskap med fokus på barnehageforskning ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold: Han er også professor II ved Universitetet i Stavanger (Lesesenteret).

Hans forskningsinteresse retter seg mot barnehagens kvalitet og effekter særlig med tanke på barns sosiale utvikling, trivsel og læring.

Videre arbeider han med temaer som kropp og helse, rom og materialitet og rammeplan.