Gå til innholdet

Heidi Reese

heidireese
Reese  er utdannet barnehagelærer og har i 25 år vært enhetsleder i en barnehage i Trondheim kommune.

Hun har spesialpedagogisk videreutdanning og er utdannet Familieterapeut fra det tidligere Kempler-instituttet.  

Hun vektlegger tilknytningsarbeidet i barnehagen og har arbeidet spesielt med å utvikle relasjons - kompetanse hos personalet.

Reese har lang erfaring i arbeid med barn i omsorgssvikt og deres foreldre/fosterforeldre.