Gå til innholdet

Svetlana Rognes

Rognes
Rognes er utdannet som psykolog fra Statlig Universitet i St. Peterburg.

Hun har erfaring fra klinisk praksis med barn og unge med forskjellige adferdsforstyrrelser,  samt fra forebyggende arbeid innenfor skole og barnehage i hjemlandet Russland.

I dag arbeider hun som ped. psykologisk rådgiver PP-tjeneste i Midtre-gauldal kommune. Hun er faglig ansvarlig for prosjekt "Stein på stein", som drives i Rennebu og Midtre- Gauldal kommuner.