Gå til innholdet

Monica Seland

mos
Monica Seland er utdannet førskolelærer, har arbeidet 10 år i barnehage som pedagogisk leder og styrer. 

Hun har en PhD i tverrfaglig barneforskning fra Norsk senter for barneforskning (NOSEB), NTNU, og jobber i dag som førsteamanuensis i pedagogikk ved DMMH.